بیتکوین sv

زنجیره وقایع پسا هاوینگ

زنجیره وقایع پسا هاوینگ

اولین هاوینگ بیتکوین SV و بیتکوین کش چند روز پیش اتفاق افتاد و پاداش هر بلوک آنها ۵۰ درصد کاهش یافت. هر دو کوین پس از هاوینگ کاهش هش ریت…

اتمام اولین هاوینگ بیتکوین اس وی

اتمام اولین هاوینگ بیتکوین SV

بیتکوین SV که تنها دو سال است از بیتکوین کش منشعب شده، چند ساعت پیش اولین هاوینگ خود را پشت سر گذاشت. این اتفاق پاداش هر بلاک این سکه را…

هاوینگ بیتکوین کش در کمتر از 9 ساعت دیگر

هاوینگ بیتکوین کش در کمتر از ۹ ساعت دیگر

هاوینگ پاداش هر واحد بیتکوین کش در کمتر از ۲۴ ساعت آینده اتفاق خواهد افتاد. مدت کمی پس از آن هم بیتکوین Sv هاوینگ خود را تجربه خواهد کرد. بیتکوین…