بیل گیتس

بیل گیتس خالق ماکروسافت

بیل گیتس

حتما تاکنون اسم بیل گیتس موسس شرکت مایکروسافت را به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شنیده اید. او یک شخصیت نوستالوژیک برای همه دهه شصتی ها و هفتادی هاست. از کتاب…