توزیع Wyckoff

تحلیل بیت کوین 17 خرداد 99

تحلیل بیت کوین ۱۷ خرداد ۹۹

الگوی توزیع Wyckoff نشان می‌دهد بیت کوین آماده سقوط است. قیمت بیت کوین احتمالاً از الگوی توزیع Wyckoff پیروی می‌کند، با شکسته شدن آن می‌توان انتظار داشت نرخ فروش بین…