حد ضرر

وقتی قیمت سهام به حد زیان تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. برای اطلاعات بیشتر:

حد ضرر چیست؟

تصویر کاور حد ضرر - میهن سیگنال

مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری

در بازار بورس و اصول سرمایه گذاری، این امر خیلی ضروری است که شما سریع جلوی ضررها را بگیرید و برای همین منظور تعیین حد ضرر در انجام معاملات به…