دارک نت

فروش خون های آلوده به کووید19 در دارک نت

فروش خون های آلوده به کووید۱۹ در دارک نت

طبق گزارش چین انالیسیس بازار دارک نت هم از پیامدهای شیوع کرونا در امان نبوده است. در این دوره، این بازار کاهش ۳۳ درصدی حجم ارزهای دیجیتال منتقل شده به…