داو جونز

بیتکوین کمتر از 8700 دلار

بیتکوین کمتر از ۸۷۰۰ دلار

اصلاح بازار رمزارزها که از ۲۳ فوریه آغاز شده تا ۲۷ فوریه هم ادامه یافته است و قیمت بیتکوین تا حدود ۸ درصد افت داشته و به ۸۵۳۱ دلار رسیده…