دلار دیجیتال

انتشار وایت پیپر پروژه دلار دیجیتال آمریکا

انتشار وایت پیپر پروژه دلار دیجیتال آمریکا

اتاق فکر دلار دیجیتال آمریکا وایت پیپر (گزارش) تازه ای درباره اهداف اولیه و موارد کاربرد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) منتشر کرده اند. در این وایت پیپر تلاش اتاق…