روبل

همکاری اخیر صرافی بایننس با Advcash باعث شده واریز و برداشت را با یورو، روبل روسیه، هریونیا اوکراین و تنگه قزاقستان عرضه کند

همکاری اخیر صرافی بایننس با Advcash باعث شده واریز و برداشت را با یورو، روبل روسیه، هریونیا اوکراین و تنگه قزاقستان عرضه کند

همکاری اخیر صرافی بایننس با Advcash باعث شده است تا این صرافی واریز و برداشت را با ارزهای فیاتی نظیر یورو، روبل روسیه، هریونیا اوکراین و تنگه قزاقستان عرضه کند….