روحانی

آیا ارز دیجیتال کشورهای اسلامی محقق خواهد شد؟

آیا ارز دیجیتال کشورهای اسلامی محقق خواهد شد؟

آیا ارز دیجیتال کشورهای اسلامی محقق خواهد شد؟
آیا با وجود ابراز تمایل کشورهای اسلامی برای شکل‌گیری ارز دیجیتال اسلامی، این ایده قابل تحقق هست یا خیر؟
با ما همراه باشید تا به بررسی ارز دیجیتال اسلامی بپردازیم.

پیشنهاد روحانی برای ایجاد یک ارز دیجیتال بین کشورهای اسلامی

پیشنهاد روحانی برای ایجاد یک ارز دیجیتال بین کشورهای اسلامی

رئیس جمهور گفت: ما امروز می‌توانیم با همکاری بانک‌های مرکزی خود رمز ارز واحد کشور‌های اسلامی را بنیان گذاری کنیم، واحد پولی جدیدی را در دنیای اسلام به وجود بیاوریم و از مزایای پول‌های دیجیتال استفاده کنیم.