ریون کوین

ایجاد ریون کوین های جدید بدون ماینینگ

ریون کوین جدید بدون ماینینگ

افراد ناشناس با استفاده از یکی از نقاط آسیب پذیر ریون کوین، بدون ماینینگ سکه های جدیدی ایجاد کرده اند. ترون بلک، توسعه دهنده اصلی ریون کوین اعلام کرده این…