NEM

تحلیل آلتکوین (27 بهمن 98)

تحلیل آلتکوین (۲۷ بهمن ۹۸)

(NEM (XEM  خط مقاومت ۴۸۴ روزه را شکست. در تاریخ ۳۱ ژانویه، قیمت (NEM (XEM خط مقاومت بلند مدت خود را شکست. قیمت از آن زمان تاکنون ۵۵ درصد افزایش…