WazirX

تحلیل آلت کوین 6 خرداد 99

تحلیل آلت کوین ۶ خرداد ۹۹

ارزش آلت کوین ICX دو برابر شده است و WRX از آن پیروی می‌کند. قیمت (ICON (ICX از ۱۵ می به سرعت در حال افزایش است اما به یک مقاومت…