ZCoin

تحلیل سه آلتکوین

سه آلتکوینی که به زودی می توانند روند صعودی داشته باشند. آلتکوین های (ZCoin (XZC و DASH از ابتدای ژانویه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند. قیمت (Monero (XMR…