آموزش اندیکاتور های حجمی

در این دسته بندی به اندیکاتور های حجمی میپردازیم.

در زمینه معاملهٔ یک سهم واحد در ارز دیجیتال، حجم معمولاً به عنوان تعداد سهام گزارش شده‌ای است که در یک روز معین تغییر کرده و معمولاً هنگامی افزایش می‌یابد که قیمت یک سهم در حال تغییر است. اخبار مربوط به وضعیت ارز دیجیتال ، مثبت یا منفی، معمولاً به افزایش موقت در حجم معاملات سهام آن ارز منجر می‌شود.یکی از معروف ترین اندیکاتور های حجمی OBV است.

معرفی اندیکاتور ها و انواع دسته بندی اندیکاتورها

Error loading HTML Error loading HTML