تحلیل اقتصادی

در این دسته بندی انواع تحلیل های اقتصادی سکه ، طلا،  ارز ، خودرو ، آهن و میلگرد و مس قرار میگیرد.