لیست صرافی های ارز دیجیتال

صفحه لیست کیف پول رمزارز، منبع جامعی برای افرادی است که می‌خواهند دارایی خود را به خوبی ذخیره و مدیریت کنند. با بیش از 300 کیف پول عرضه شده ، کاربران به آسانی می‌توانند ویژگی‌ها را مقایسه کرده و بهترین کیف پول برای نیازهای خود را انتخاب کنند.

انتخاب کوین
همه
 • همه
 • Bitcoin Bitcoin
انتخاب پلتفرم
همه
 • همه
 • Windows Windows
 • Mac Mac
 • Android Android
 • Ios Ios
 • Linux Linux
 • Hardware Hardware
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DOGE
 • ZEC
 • DASH
 • BCH
 • KMD
 • ETC
 • POSW
 • EXP
 • VTC
 • PIVX
 • VIA
 • NEO
 • XST
 • BTG
 • DGB
 • QTUM
 • XRP
 • XTZ
 • WAVES
 • VET
 • TUSD
 • ONT
 • OMG
 • ZIL
 • ZRX
 • DCR
 • BAT
 • LSK
 • ICX
 • REP
 • SNT
 • NPXS
 • IOST
 • PPT
 • AOA
 • DAI
 • ODE
 • GNT
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DOGE
 • ZEC
 • DASH
 • BCH
 • KMD
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • NMC
 • DOGE
 • DASH
 • BCH
 • ZEC
 • ETH
 • ETC
 • ERC20
 • EXP
 • UBQ
 • XEM
 • BTG
ویژگی ها
2_factor_authentication open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • DASH
 • ETC
 • ZEC
 • BCH
 • BTG
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • EOS
 • XLM
 • LTC
 • USDT
 • TRX
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature open_source biometric_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • DOGE
 • LTC
 • NBT
 • PPC
 • DASH
 • RDD
 • MONA
 • DGB
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • DASH
 • BTC
 • LTC
 • BCH
 • DOGE
 • NMC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • DASH
 • REP
 • EOS
 • ANT
 • DCR
 • OMG
 • GNO
 • BAT
ویژگی ها
open_source multi-signature 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
multi-signature open_source hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
 • ETH
 • XLM
 • USDD
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • ZEC
 • ETC
 • XMR
 • DASH
 • QTUM
 • XLM
 • ERC20
 • XRP
 • DGB
 • BCH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • ETC
 • POA
 • GO
 • VET
 • TRX
 • WAN
 • CLO
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XMR
 • XRP
 • BCH
 • DASH
 • REP
 • WINGS
 • FTC
 • EOS
 • XLM
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ETC
 • DASH
 • DAO
 • LTC
 • REP
 • ZEC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication biometric_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XRP
 • BCH
 • ZEN
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
 • ETH
 • ERC20
 • XRP
 • HBAR
 • UNI
 • AST
 • BUSD
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XRP
 • BCH
 • ERC20
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • XRP
 • XLM
 • WXT
 • WAVES
 • DAI
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ENJ
 • ERC20
 • BTC
 • LTC
 • BNB
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
 • LTC
 • DASH
 • ETC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • NEO
 • BCH
 • DOGE
 • DASH
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • DOGE
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • LTC
ویژگی ها
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • DOGE
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • LTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • BTC
ویژگی ها
multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • WAVES
 • TRX
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • XRP
 • ETC
 • QTUM
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • NEXO
 • XRP
 • BNB
 • LTC
ویژگی ها
2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • GUSD
 • EURS
ویژگی ها
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • LTC
 • XRP
 • ZEC
 • DASH
 • ETC
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • LTC
 • DASH
 • ETC
 • ZEC
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • XLM
 • LTC
 • TRX
 • ADA
 • USDC
 • BTG
 • BTT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • DASH
 • XRP
 • TRX
 • LTC
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • USDX
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • OMG
 • GNT
 • MKR
 • ZIL
 • SNT
 • PRO
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • BCH
 • LTC
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
multi-signature 2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • BCH
 • ZEC
 • NEO
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • USDT
 • NEO
 • ONT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ETC
 • LTC
 • USDT
 • EOS
 • BCH
 • TRX
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • EOS
 • BTC
 • IOST
 • ATOM
 • BNB
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • ETC
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • USDT
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DASH
 • XRP
 • XLM
 • BCH
 • DOGE
ویژگی ها
2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
 • LTC
 • BCH
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • XRP
 • ETH
 • XLM
 • LTC
 • USDT
 • BCH
 • TRX
 • BNB
 • DASH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ZCL
 • ANON
 • PPC
 • XTZ
 • AION
 • ETH
 • ETC
 • KMD
ویژگی ها
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • ZEC
 • ETC
 • XMR
 • DASH
 • OMG
 • GNT
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • NEO
 • BCH
 • XRP
 • DASH
 • XMR
 • GAS
 • OMG
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • BCH
 • EOS
 • VEN
 • OMG
 • TRX
 • ICON
ویژگی ها
multi-signature 2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XLM
 • ADA
 • BCH
 • BTG
 • XRP
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DASH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • KMD
 • PGN
 • ZEC
 • QTUM
 • VIA
 • VRSC
 • SMART
 • LTC
 • GAME
 • DGB
 • DOGE
 • DASH
 • BCH
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • KEY
 • MKR
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • NEO
 • BCH
 • XMR
 • XRP
 • ADA
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • AE
 • ATOM
 • XTZ
 • GRS
 • KSM
 • DOT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH