ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی

لیست صرافی های ارز دیجیتال

صفحه لیست کیف پول رمزارز، منبع جامعی برای افرادی است که می‌خواهند دارایی خود را به خوبی ذخیره و مدیریت کنند. با بیش از 300 کیف پول عرضه شده ، کاربران به آسانی می‌توانند ویژگی‌ها را مقایسه کرده و بهترین کیف پول برای نیازهای خود را انتخاب کنند.

انتخاب کوین
همه
 • همه
 • Bitcoin Bitcoin
انتخاب پلتفرم
همه
 • همه
 • Windows Windows
 • Mac Mac
 • Android Android
 • Ios Ios
 • Linux Linux
 • Hardware Hardware
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DOGE
 • ZEC
 • DASH
 • BCH
 • KMD
 • ETC
 • POSW
 • EXP
 • VTC
 • PIVX
 • VIA
 • NEO
 • XST
 • BTG
 • DGB
 • QTUM
 • XRP
 • XTZ
 • WAVES
 • VET
 • TUSD
 • ONT
 • OMG
 • ZIL
 • ZRX
 • DCR
 • BAT
 • LSK
 • ICX
 • REP
 • SNT
 • NPXS
 • IOST
 • PPT
 • AOA
 • DAI
 • ODE
 • GNT
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DOGE
 • ZEC
 • DASH
 • BCH
 • KMD
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • NMC
 • DOGE
 • DASH
 • BCH
 • ZEC
 • ETH
 • ETC
 • ERC20
 • EXP
 • UBQ
 • XEM
 • BTG
ویژگی ها
2_factor_authentication open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • DASH
 • ETC
 • ZEC
 • BCH
 • BTG
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • EOS
 • XLM
 • LTC
 • USDT
 • TRX
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature open_source biometric_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • DOGE
 • LTC
 • NBT
 • PPC
 • DASH
 • RDD
 • MONA
 • DGB
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • DASH
 • BTC
 • LTC
 • BCH
 • DOGE
 • NMC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • DASH
 • REP
 • EOS
 • ANT
 • DCR
 • OMG
 • GNO
 • BAT
ویژگی ها
open_source multi-signature 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
multi-signature open_source hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
 • ETH
 • XLM
 • USDD
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • ZEC
 • ETC
 • XMR
 • DASH
 • QTUM
 • XLM
 • ERC20
 • XRP
 • DGB
 • BCH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • ETC
 • POA
 • GO
 • VET
 • TRX
 • WAN
 • CLO
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XMR
 • XRP
 • BCH
 • DASH
 • REP
 • WINGS
 • FTC
 • EOS
 • XLM
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ETC
 • DASH
 • DAO
 • LTC
 • REP
 • ZEC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication biometric_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XRP
 • BCH
 • ZEN
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
 • ETH
 • ERC20
 • XRP
 • HBAR
 • UNI
 • AST
 • BUSD
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XRP
 • BCH
 • ERC20
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • XRP
 • XLM
 • WXT
 • WAVES
 • DAI
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ENJ
 • ERC20
 • BTC
 • LTC
 • BNB
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • BCH
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
 • LTC
 • DASH
 • ETC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • NEO
 • BCH
 • DOGE
 • DASH
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source 2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • DOGE
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • LTC
ویژگی ها
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • DOGE
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • LTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • BTC
ویژگی ها
multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • WAVES
 • TRX
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • XRP
 • ETC
 • QTUM
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • NEXO
 • XRP
 • BNB
 • LTC
ویژگی ها
2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • GUSD
 • EURS
ویژگی ها
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • LTC
 • XRP
 • ZEC
 • DASH
 • ETC
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • LTC
 • DASH
 • ETC
 • ZEC
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • XLM
 • LTC
 • TRX
 • ADA
 • USDC
 • BTG
 • BTT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • DASH
 • XRP
 • TRX
 • LTC
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • USDX
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • OMG
 • GNT
 • MKR
 • ZIL
 • SNT
 • PRO
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • BCH
 • LTC
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
multi-signature 2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • BCH
 • ZEC
 • NEO
 • USDT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication multi-signature open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • EOS
 • USDT
 • NEO
 • ONT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ETC
 • LTC
 • USDT
 • EOS
 • BCH
 • TRX
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • EOS
 • BTC
 • IOST
 • ATOM
 • BNB
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • ETC
 • EOS
 • LTC
 • DASH
 • USDT
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • EOS
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DASH
 • XRP
 • XLM
 • BCH
 • DOGE
ویژگی ها
2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
 • LTC
 • BCH
 • XRP
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • XRP
 • ETH
 • XLM
 • LTC
 • USDT
 • BCH
 • TRX
 • BNB
 • DASH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic multi-signature 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ZCL
 • ANON
 • PPC
 • XTZ
 • AION
 • ETH
 • ETC
 • KMD
ویژگی ها
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
کم
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
2_factor_authentication hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • ZEC
 • ETC
 • XMR
 • DASH
 • OMG
 • GNT
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • NEO
 • BCH
 • XRP
 • DASH
 • XMR
 • GAS
 • OMG
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • ETH
 • BCH
 • EOS
 • VEN
 • OMG
 • TRX
 • ICON
ویژگی ها
multi-signature 2_factor_authentication hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • XLM
 • ADA
 • BCH
 • BTG
 • XRP
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • DASH
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • KMD
 • PGN
 • ZEC
 • QTUM
 • VIA
 • VRSC
 • SMART
 • LTC
 • GAME
 • DGB
 • DOGE
 • DASH
 • BCH
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
متوسط
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • KEY
 • MKR
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
red.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • LTC
 • NEO
 • BCH
 • XMR
 • XRP
 • ADA
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • AE
 • ATOM
 • XTZ
 • GRS
 • KSM
 • DOT
ویژگی ها
hierarchical_deterministic 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
متوسط
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • BTC
ویژگی ها
2_factor_authentication
راحتی در استفاده
متوسط
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • LTC
 • BCH
ویژگی ها
open_source 2_factor_authentication
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ERC20
 • XMR
 • ETH
 • BTC
 • LTC
 • NEO
 • APL
 • DASH
 • DGB
ویژگی ها
open_source hierarchical_deterministic multi-signature
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
ویژگی ها
hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
green.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • ETH
 • ERC20
 • QTUM
ویژگی ها
2_factor_authentication multi-signature hierarchical_deterministic
راحتی در استفاده
راحت
ناشناسی
زیاد
orange.png
ارزهای پشتیبانی شده:
 • BTC
 • ETH
 • BCH
 • LTC
 • XMR
 • ARDR
 • BCN
 • BNT
 • BTG
 • DASH
 • DCT