ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی

مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۶۲۳,۷۷۱,۹۴۸
۶۲۳,۷۷۱,۹۴۸
رمزینکس
۶۲۶,۶۵۱,۰۰۰
۶۲۰,۶۳۴,۷۰۰
نوبیتکس
۶۲۶,۳۴۷,۷۸۷
۶۲۳,۴۰۰,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۷۴۷,۶۵۱,۵۶۳
۷۴۰,۳۵۹,۹۳۶
فینیکس
۷۴۵,۴۷۶,۹۴۹
۷۴۵,۴۷۶,۹۴۹
بیت ایمن
۶۲۰,۳۲۳,۴۵۰
۶۱۹,۹۸۰,۶۱۲
سلام کریپتو
۶۲۰,۳۵۸,۹۹۳
۶۱۰,۴۶۹,۱۴۲
بیت نوین
۶۵۲,۲۸۵,۸۶۵
۶۰۱,۴۵۸,۳۹۵
مهران بیت
۶۰۱,۷۹۰,۶۷۵
۶۱۵,۳۵۲,۱۵۵
بیت پین
۶۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۱۹,۹۹۹,۹۹۹
تبدیل
۷۵۴,۹۷۹,۰۴۷
۷۵۴,۹۷۹,۰۴۷
موربیت
۷۳۹,۵۸۳,۰۵۵
۷۳۷,۳۴۸,۰۰۱
بیت ‌میت
۶۲۰,۱۶۹,۲۸۸
۶۲۷,۶۵۲,۶۶۸
چنج کن
۶۲۵,۱۵۱,۳۰۰
۶۲۴,۲۰۱,۴۰۰
او ام پی فینکس
۶۲۵,۶۱۵,۶۵۹
۶۲۵,۶۱۵,۶۵۹
بیتستان
۶۳۳,۴۴۶,۵۸۳
۶۱۴,۹۴۷,۴۱۴
رمزکس
۶۲۱,۸۵۴,۳۶۸
۶۱۰,۶۹۲,۱۰۳
آریومکس
۶۲۵,۰۷۵,۶۶۵
۶۲۲,۵۸۰,۳۵۳
همتاپی
۶۲۴,۳۰۵,۰۴۶
۶۱۵,۵۸۰,۹۹۱
دلارکده
۶۳۰,۸۳۹,۳۲۲
۶۱۸,۰۱۵,۹۹۴
پینگی
۶۲۴,۷۲۰,۸۹۶
۶۲۳,۶۱۲,۳۳۱
ایرانیکارت
۶۲۶,۳۴۳,۵۷۹
۶۱۷,۱۱۲,۵۳۳
سانا کش
۶۲۳,۸۸۸,۰۰۰
۶۰۹,۹۳۲,۰۰۰
ارزی کوین
۶۳۸,۴۴۰,۹۲۶
۶۳۰,۹۵۶,۰۲۲
فرهاد اکسچنج
۶۲۲,۸۷۴,۰۵۱
۶۱۷,۰۸۶,۳۰۶
کوینینو
۶۱۲,۳۸۷,۶۷۰
۶۳۱,۳۴۳,۲۲۲
توایکس
۶۱۹,۶۵۹,۶۷۵
۶۱۱,۹۶۷,۳۴۸
پول نو
۶۲۳,۵۶۲,۶۴۹
۶۱۵,۱۸۹,۲۴۰
تترلند
۶۱۷,۴۵۱,۲۷۸
۶۱۷,۴۵۱,۲۷۸
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳۶,۳۶۸
۳۶,۳۶۸
رمزینکس
۳۶,۵۹۹
۳۶,۸۹۱
نوبیتکس
۳۶,۵۳۶
۳۶,۴۷۱
کوین نیک مارکت
۳۲,۴۱۳
۳۲,۲۱۰
فینیکس
۳۲,۴۱۹
۳۲,۴۱۹
بیت ایمن
۳۶,۵۸۱
۳۶,۵۵۸
سلام کریپتو
۳۶,۵۲۴
۳۶,۰۸۶
بیت نوین
۳۸,۵۰۰
۳۵,۵۰۰
مهران بیت
۳۵,۵۰۰
۳۶,۳۰۰
بیت پین
۳۶,۳۳۲
۳۶,۳۵۰
تبدیل
۳۲,۱۷۳
۳۲,۱۷۳
موربیت
۳۲,۰۸۹
۳۲,۰۲۷
بیت ‌میت
۳۶,۲۷۳
۳۶,۷۰۸
چنج کن
۳۶,۵۱۰
۳۶,۴۶۱
او ام پی فینکس
۳۶,۵۷۴
۳۶,۵۷۴
بیتستان
۳۶,۸۰۰
۳۶,۲۰۰
رمزکس
۳۶,۵۹۰
۳۶,۱۲۶
اکس کپیتال
۳۱,۹۱۸
۳۰,۶۹۰
آریومکس
۳۶,۴۶۶
۳۶,۳۸۸
همتاپی
۳۶,۵۳۰
۳۶,۲۳۸
دلارکده
۳۶,۷۹۶
۳۶,۲۴۶
پینگی
۳۶,۵۲۶
۳۶,۴۵۳
ایرانیکارت
۳۶,۶۴۰
۳۶,۱۰۰
سانا کش
۳۶,۳۵۰
۳۵,۸۵۰
ارزی کوین
۲۹,۸۵۴
۲۹,۵۰۴
فرهاد اکسچنج
۳۶,۴۰۰
۳۵,۹۵۰
کوینینو
۳۶,۱۰۰
۳۶,۷۰۰
توایکس
۳۶,۲۵۰
۳۵,۸۰۰
پول نو
۳۶,۴۹۰
۳۶,۰۰۰
تترلند
۳۶,۳۵۰
۳۶,۳۵۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴۵,۲۶۵,۹۵۸
۴۵,۲۶۵,۹۵۸
رمزینکس
۴۷,۹۰۷,۰۰۰
۴۵,۱۸۸,۵۷۰
نوبیتکس
۴۵,۷۹۸,۸۸۲
۴۵,۴۵۸,۹۰۳
کوین نیک مارکت
۵۳,۰۹۹,۶۳۵
۵۲,۵۴۶,۷۹۲
فینیکس
۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۵۰,۶۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۴۵,۰۳۴,۰۳۹
۴۴,۹۰۸,۵۷۳
سلام کریپتو
۴۴,۹۷۴,۷۱۳
۴۴,۲۵۷,۷۱۹
بیت نوین
۴۷,۲۹۴,۹۴۰
۴۳,۶۰۹,۶۲۰
مهران بیت
۴۳,۶۴۲,۹۹۰
۴۴,۶۲۶,۴۹۴
بیت پین
۴۴,۶۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۳۱,۶۰۴
تبدیل
۵۳,۷۵۹,۸۶۷
۵۳,۷۵۹,۸۶۷
موربیت
۵۲,۴۹۶,۵۷۵
۵۲,۳۳۷,۹۲۸
بیت ‌میت
۴۵,۰۲۷,۸۷۳
۴۵,۵۷۶,۵۵۴
چنج کن
۴۵,۳۸۶,۵۰۰
۴۵,۳۶۵,۵۰۰
او ام پی فینکس
۴۵,۴۶۹,۸۲۰
۴۵,۴۶۹,۸۲۰
بیتستان
۴۶,۰۶۹,۱۵۵
۴۴,۶۴۳,۳۱۷
رمزکس
۴۵,۱۳۹,۶۶۶
۴۴,۳۲۹,۴۱۱
آریومکس
۴۵,۵۰۴,۰۸۵
۴۵,۱۱۸,۹۳۷
همتاپی
۴۵,۳۸۴,۷۵۵
۴۴,۷۵۰,۵۴۷
دلارکده
۴۵,۸۷۰,۲۱۴
۴۴,۹۳۷,۷۹۲
پینگی
۴۵,۵۰۶,۷۱۸
۴۵,۳۷۰,۰۳۸
ایرانیکارت
۴۵,۵۲۱,۱۶۲
۴۴,۷۶۰,۷۰۹
سانا کش
۴۵,۳۴۵,۰۰۰
۴۴,۳۳۰,۰۰۰
ارزی کوین
۴۷,۹۵۶,۸۶۹
۴۷,۳۹۴,۶۳۶
فرهاد اکسچنج
۴۵,۳۹۰,۴۸۴
۴۳,۸۷۲,۶۲۶
کوینینو
۴۴,۴۱۲,۶۴۰
۴۵,۸۷۹,۷۷۳
توایکس
۴۵,۰۶۹,۹۸۸
۴۴,۵۱۰,۴۹۸
پول نو
۴۵,۴۴۰,۱۰۶
۴۴,۶۹۵,۷۰۰
تترلند
۴۵,۸۵۸,۰۷۰
۴۵,۸۵۸,۰۷۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۰۹۰
۳,۰۹۰
رمزینکس
۳,۱۳۰
۳,۱۰۰
نوبیتکس
۳,۱۲۳
۳,۱۱۹
کوین نیک مارکت
۲,۱۸۲
۲,۱۶۰
فینیکس
۲,۱۸۰
۲,۱۸۰
بیت ایمن
۳,۰۷۲
۳,۰۴۶
سلام کریپتو
۳,۰۶۱
۳,۰۱۲
بیت نوین
۳,۲۱۹
۲,۹۶۸
مهران بیت
۲,۹۶۷
۳,۰۳۴
بیت پین
۳,۰۲۴
۳,۰۲۶
تبدیل
۲,۲۰۴
۲,۲۰۴
بیت ‌میت
۳,۰۷۴
۳,۱۱۲
چنج کن
۳,۰۹۵
۳,۰۹۳
او ام پی فینکس
۳,۰۶۳
۳,۰۶۳
بیتستان
۳,۱۵۱
۳,۰۴۷
رمزکس
۳,۱۵۶
۳,۰۲۷
آریومکس
۳,۱۰۷
۳,۰۸۷
دلارکده
۳,۱۳۰
۳,۰۶۶
پینگی
۳,۱۱۳
۳,۰۸۸
سانا کش
۳,۱۰۵
۳,۰۳۴
ارزی کوین
۲,۰۳۳
۲,۰۱۰
فرهاد اکسچنج
۳,۱۶۰
۲,۹۰۰
کوینینو
۳,۰۴۱
۳,۱۴۱
توایکس
۳,۰۹۱
۳,۰۵۳
پول نو
۳,۱۱۲
۳,۰۶۱
تترلند
۳,۷۸۴
۳,۷۸۴
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
رمزینکس
۱۳,۹۴۰
۱۳,۸۵۲
نوبیتکس
۱۳,۹۳۱
۱۳,۸۶۷
کوین نیک مارکت
۱۲,۰۶۶
۱۱,۹۳۷
فینیکس
۱۲,۱۹۴
۱۲,۱۹۴
بیت ایمن
۱۳,۸۹۴
۱۳,۷۸۱
سلام کریپتو
۱۳,۸۵۲
۱۳,۶۳۱
بیت نوین
۱۴,۵۵۷
۱۳,۴۲۳
مهران بیت
۱۳,۴۳۳
۱۳,۷۳۶
بیت پین
۱۳,۷۰۸
۱۴,۰۹۰
تبدیل
۱۲,۴۲۰
۱۲,۴۲۰
موربیت
۱۲,۰۲۷
۱۱,۷۶۶
بیت ‌میت
۱۳,۷۵۴
۱۳,۹۲۳
چنج کن
۱۳,۸۸۹
۱۳,۸۵۳
او ام پی فینکس
۱۳,۸۷۴
۱۳,۸۷۴
بیتستان
۱۴,۰۸۸
۱۳,۶۳۹
رمزکس
۱۴,۱۲۷
۱۳,۵۴۷
آریومکس
۱۳,۹۳۰
۱۳,۷۷۱
دلارکده
۱۴,۰۱۳
۱۳,۷۲۸
پینگی
۱۳,۸۹۲
۱۳,۸۰۵
سانا کش
۱۳,۸۶۷
۱۳,۵۵۶
ارزی کوین
۱۰,۱۳۲
۱۰,۰۱۴
فرهاد اکسچنج
۱۳,۹۰۸
۱۳,۴۰۷
کوینینو
۱۳,۵۸۷
۱۴,۰۹۲
توایکس
۱۳,۷۸۶
۱۳,۶۱۵
پول نو
۱۳,۹۰۵
۱۳,۶۷۷
تترلند
۱۴,۱۹۵
۱۴,۱۹۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲,۰۵۶
۲,۰۵۶
رمزینکس
۲,۰۷۱
۲,۰۵۳
نوبیتکس
۲,۰۷۲
۲,۰۶۲
کوین نیک مارکت
۲,۲۲۶
۲,۲۰۵
فینیکس
۲,۱۸۹
۲,۱۸۹
بیت ایمن
۲,۰۵۸
۲,۰۴۰
سلام کریپتو
۲,۰۵۰
۲,۰۱۸
بیت نوین
۲,۱۵۵
۱,۹۸۷
مهران بیت
۱,۹۸۹
۲,۰۳۴
تبدیل
۲,۲۲۶
۲,۲۲۶
موربیت
۲,۲۲۳
۲,۱۷۴
بیت ‌میت
۲,۰۳۹
۲,۰۶۴
چنج کن
۲,۰۵۸
۲,۰۵۲
او ام پی فینکس
۲,۰۶۱
۲,۰۶۱
بیتستان
۲,۰۹۰
۲,۰۱۶
رمزکس
۲,۰۹۴
۲,۰۰۸
آریومکس
۲,۰۶۳
۲,۰۳۹
همتاپی
۲,۰۵۳
۲,۰۱۸
دلارکده
۲,۰۷۶
۲,۰۳۴
پینگی
۲,۰۶۵
۲,۰۴۶
ایرانیکارت
۲,۰۶۲
۲,۰۲۸
سانا کش
۲,۰۵۲
۲,۰۰۵
ارزی کوین
۱,۹۵۸
۱,۹۳۵
کوینینو
۲,۰۱۳
۲,۰۷۹
توایکس
۲,۰۴۰
۲,۰۱۴
پول نو
۲,۰۵۷
۲,۰۲۲
تترلند
۱,۹۵۷
۱,۹۵۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲,۱۷۰,۷۵۲
۲,۱۷۰,۷۵۲
رمزینکس
۲,۲۳۲,۴۹۵
۲,۲۰۹,۱۶۴
نوبیتکس
۲,۲۲۵,۰۰۰
۲,۱۶۷,۲۳۷
کوین نیک مارکت
۱,۸۹۵,۴۱۹
۱,۸۷۷,۵۶۷
فینیکس
۲,۰۱۸,۱۶۱
۲,۰۱۸,۱۶۱
بیت ایمن
۲,۱۹۵,۳۹۷
۲,۱۷۸,۲۱۷
سلام کریپتو
۲,۱۹۱,۴۶۰
۲,۱۵۶,۵۲۳
بیت نوین
۲,۳۰۳,۴۵۵
۲,۱۲۳,۹۶۵
مهران بیت
۲,۱۲۷,۵۱۵
۲,۱۷۵,۴۵۹
بیت ‌میت
۲,۲۰۳,۱۶۹
۲,۲۲۹,۶۲۱
چنج کن
۲,۲۲۵,۵۰۰
۲,۲۲۱,۱۰۰
او ام پی فینکس
۲,۲۲۴,۶۶۳
۲,۲۲۴,۶۶۳
بیتستان
۲,۲۶۲,۷۵۸
۲,۱۹۰,۵۳۴
رمزکس
۲,۲۶۳,۲۷۱
۲,۱۷۰,۳۴۸
آریومکس
۲,۲۳۶,۰۴۳
۲,۲۱۶,۰۰۹
همتاپی
۲,۲۱۹,۵۹۲
۲,۱۸۱,۹۳۰
دلارکده
۲,۲۴۴,۷۵۳
۲,۱۹۹,۱۲۳
پینگی
۲,۲۲۶,۹۰۵
۲,۲۱۳,۲۹۳
سانا کش
۲,۲۲۰,۰۰۰
۲,۱۶۹,۰۰۰
ارزی کوین
۱,۶۸۰,۷۸۰
۱,۶۶۱,۰۷۵
فرهاد اکسچنج
۲,۲۲۰,۹۰۳
۲,۱۵۰,۵۸۹
کوینینو
۲,۱۷۱,۱۹۰
۲,۲۴۲,۹۱۴
توایکس
۲,۲۰۲,۵۵۰
۲,۱۷۵,۲۰۸
پول نو
۲,۲۲۱,۹۳۲
۲,۱۸۵,۵۳۲
تترلند
۲,۷۸۴,۰۴۷
۲,۷۸۴,۰۴۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۳,۰۴۹
۱۳,۰۴۹
رمزینکس
۱۳,۱۸۸
۱۳,۰۷۱
کوین نیک مارکت
۱۶,۳۶۶
۱۶,۲۰۸
بیت ایمن
۱۳,۱۴۰
۱۳,۰۲۷
سلام کریپتو
۱۳,۰۹۸
۱۲,۸۸۹
بیت نوین
۱۳,۷۷۵
۱۲,۷۰۲
مهران بیت
۱۲,۷۱۳
۱۲,۹۹۹
بیت پین
۱۲,۹۱۵
۱۳,۰۱۲
تبدیل
۱۶,۷۵۸
۱۶,۷۵۸
بیت ‌میت
۱۳,۰۱۵
۱۳,۱۷۴
چنج کن
۱۳,۱۳۸
۱۳,۱۱۲
او ام پی فینکس
۱۳,۲۴۶
۱۳,۲۴۶
بیتستان
۱۳,۳۲۴
۱۲,۸۹۹
رمزکس
۱۳,۳۶۷
۱۲,۸۱۸
آریومکس
۱۳,۱۸۰
۱۳,۰۲۶
دلارکده
۱۳,۲۵۷
۱۲,۹۸۷
پینگی
۱۳,۱۴۴
۱۳,۰۶۴
سانا کش
۱۳,۰۸۹
۱۲,۷۹۵
ارزی کوین
۱۳,۶۵۲
۱۳,۴۹۲
کوینینو
۱۲,۸۲۸
۱۳,۲۵۲
توایکس
۱۳,۰۰۷
۱۲,۸۴۵
پول نو
۱۳,۱۳۰
۱۲,۹۱۵
تترلند
۱۱,۶۹۷
۱۱,۶۹۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۵۹۰
۳,۵۹۰
رمزینکس
۳,۴۳۵
۳,۴۲۰
نوبیتکس
۳,۴۶۰
۳,۴۳۱
کوین نیک مارکت
۳,۷۴۱
۳,۷۰۰
فینیکس
۳,۷۸۸
۳,۷۸۸
بیت ایمن
۳,۴۷۲
۳,۴۴۴
سلام کریپتو
۳,۴۵۸
۳,۴۰۳
بیت نوین
۳,۶۳۸
۳,۳۵۵
مهران بیت
۳,۳۵۵
۳,۴۳۰
بیت ‌میت
۳,۴۱۹
۳,۴۷۷
چنج کن
۳,۴۵۸
۳,۴۴۴
او ام پی فینکس
۳,۴۶۴
۳,۴۶۴
بیتستان
۳,۵۱۳
۳,۴۰۱
رمزکس
۳,۵۲۴
۳,۳۷۹
آریومکس
۳,۴۷۰
۳,۴۳۷
دلارکده
۳,۴۹۴
۳,۴۲۳
پینگی
۳,۴۶۴
۳,۴۳۹
سانا کش
۳,۴۵۵
۳,۳۷۶
ارزی کوین
۳,۲۵۴
۳,۲۱۶
فرهاد اکسچنج
۳,۴۶۲
۳,۳۵۱
توایکس
۳,۴۳۳
۳,۳۹۰
پول نو
۳,۴۵۹
۳,۳۹۹
تترلند
۳,۱۵۶
۳,۱۵۶
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۰,۶۳۷,۰۵۵
۱۰,۶۳۷,۰۵۵
رمزینکس
۱۰,۷۳۶,۹۷۸
۱۰,۷۱۴,۸۹۳
نوبیتکس
۱۰,۷۴۰,۰۰۰
۱۰,۶۳۷,۲۲۹
کوین نیک مارکت
۹,۳۸۲,۳۰۴
۹,۲۹۶,۸۸۳
بیت ایمن
۱۰,۶۲۳,۸۵۴
۱۰,۵۴۴,۳۸۲
سلام کریپتو
۱۰,۵۸۷,۶۶۷
۱۰,۴۱۸,۸۷۷
بیت نوین
۱۱,۱۳۰,۳۵۰
۱۰,۲۶۳,۰۵۰
مهران بیت
۱۰,۲۶۶,۶۰۰
۱۰,۴۹۷,۹۶۰
بیت پین
۱۰,۳۸۵,۳۷۷
۱۰,۶۱۶,۹۸۳
تبدیل
۹,۲۱۳,۳۰۳
۹,۲۱۳,۳۰۳
موربیت
۹,۳۲۳,۱۹۳
۹,۲۱۲,۶۵۸
بیت ‌میت
۱۰,۵۷۷,۱۲۷
۱۰,۷۰۷,۶۱۴
چنج کن
۱۰,۶۴۳,۵۰۰
۱۰,۶۳۰,۸۰۰
او ام پی فینکس
۱۰,۶۷۲,۸۷۷
۱۰,۶۷۲,۸۷۷
بیتستان
۱۰,۸۴۱,۹۰۶
۱۰,۴۵۳,۹۴۵
رمزکس
۱۰,۸۵۶,۲۵۲
۱۰,۴۱۰,۵۲۷
آریومکس
۱۰,۶۷۶,۶۳۴
۱۰,۵۹۸,۹۷۸
دلارکده
۱۰,۷۶۶,۲۵۳
۱۰,۵۴۷,۴۰۳
پینگی
۱۰,۶۷۱,۳۲۱
۱۰,۶۰۱,۹۱۴
ایرانیکارت
۱۰,۶۹۴,۸۹۷
۱۰,۵۱۶,۲۳۳
سانا کش
۱۰,۶۵۹,۰۰۰
۱۰,۴۲۰,۰۰۰
ارزی کوین
۸,۸۶۹,۶۲۳
۸,۷۶۵,۶۳۸
فرهاد اکسچنج
۱۰,۶۵۵,۳۶۹
۱۰,۳۵۴,۳۳۳
کوینینو
۱۰,۴۳۹,۱۷۴
۱۰,۷۸۴,۰۲۳
توایکس
۱۰,۵۹۵,۸۷۵
۱۰,۴۶۴,۳۴۰
پول نو
۱۰,۶۸۳,۷۰۳
۱۰,۵۰۸,۶۸۱
تترلند
۱۰,۶۰۳,۲۹۵
۱۰,۶۰۳,۲۹۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۶۱۷,۲۷۴
۳,۶۱۷,۲۷۴
رمزینکس
۳,۶۷۷,۶۰۰
۳,۶۶۰,۰۰۰
نوبیتکس
۳,۷۰۷,۵۷۵
۳,۶۵۰,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۴,۳۶۶,۳۰۳
۴,۳۲۲,۴۶۰
فینیکس
۴,۸۵۶,۴۲۵
۴,۸۵۶,۴۲۵
بیت ایمن
۳,۶۸۰,۱۷۳
۳,۶۵۳,۲۶۲
سلام کریپتو
۳,۶۷۰,۷۳۲
۳,۶۱۲,۲۱۳
بیت نوین
۳,۸۵۷,۷۰۰
۳,۵۵۷,۱۰۰
مهران بیت
۳,۵۶۰,۶۵۰
۳,۶۴۰,۸۹۰
بیت ‌میت
۳,۶۵۹,۱۱۴
۳,۷۱۸,۵۶۳
چنج کن
۳,۶۹۹,۵۰۰
۳,۶۹۶,۳۰۰
او ام پی فینکس
۳,۶۹۳,۲۸۴
۳,۶۹۳,۲۸۴
بیتستان
۳,۷۵۰,۲۴۴
۳,۶۳۰,۵۴۱
رمزکس
۳,۷۶۶,۵۳۱
۳,۶۱۱,۸۸۸
آریومکس
۳,۷۰۹,۲۰۲
۳,۶۷۹,۲۷۸
همتاپی
۳,۶۹۶,۸۸۵
۳,۶۳۴,۱۵۷
دلارکده
۳,۷۳۳,۸۷۵
۳,۶۵۷,۹۷۵
سانا کش
۳,۶۹۴,۰۰۰
۳,۶۱۱,۰۰۰
ارزی کوین
۳,۹۲۸,۷۸۶
۳,۸۸۲,۷۲۶
فرهاد اکسچنج
۳,۶۹۹,۰۷۱
۳,۵۹۸,۰۴۲
کوینینو
۳,۶۲۰,۴۴۰
۳,۷۴۰,۰۳۸
توایکس
۳,۶۶۸,۵۰۰
۳,۶۲۲,۹۶۰
پول نو
۳,۷۰۳,۸۳۰
۳,۶۴۳,۱۵۳
تترلند
۴,۰۴۹,۳۹۰
۴,۰۴۹,۳۹۰

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال