ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی

مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۶۵۰,۸۴۰,۳۳۴
۶۵۰,۸۴۰,۳۳۴
رمزینکس
۷۳۹,۹۹۹,۹۷۸
۷۳۷,۶۷۲,۴۰۰
نوبیتکس
۷۵۲,۴۹۰,۹۷۰
۷۴۰,۰۰۴,۳۵۸
کوین نیک مارکت
۷۴۷,۶۵۱,۵۶۳
۷۴۰,۳۵۹,۹۳۶
فینیکس
۷۴۵,۴۷۶,۹۴۹
۷۴۵,۴۷۶,۹۴۹
بیت ایمن
۶۶۳,۳۷۱,۸۹۰
۶۶۰,۰۷۵,۸۱۷
سلام کریپتو
۶۶۳,۱۱۱,۶۳۰
۶۵۳,۸۶۱,۱۴۲
بیت نوین
۶۷۰,۷۴۱,۹۷۴
۶۵۷,۷۱۷,۸۵۸
مهران بیت
۶۴۹,۵۳۷,۴۳۴
۶۵۹,۹۶۴,۷۹۱
بیت پین
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۲,۲۱۹,۷۴۴
تبدیل
۷۵۴,۹۷۹,۰۴۷
۷۵۴,۹۷۹,۰۴۷
موربیت
۷۳۹,۵۸۳,۰۵۵
۷۳۷,۳۴۸,۰۰۱
بیت ‌میت
۷۳۵,۵۴۱,۵۲۷
۷۴۳,۰۲۹,۷۲۲
چنج کن
۶۲۹,۰۶۰,۹۰۰
۶۲۷,۵۹۶,۸۰۰
او ام پی فینکس
۷۴۰,۶۶۴,۴۲۱
۷۴۰,۶۶۴,۴۲۱
بیتستان
۷۵۱,۴۶۳,۸۵۰
۷۳۳,۵۹۳,۵۷۸
رمزکس
۷۳۶,۶۲۴,۴۵۶
۷۲۴,۷۲۳,۳۹۱
آریومکس
۷۴۳,۲۷۸,۰۸۲
۷۳۴,۸۱۳,۷۸۸
همتاپی
۶۵۰,۲۹۳,۴۹۸
۶۴۱,۲۰۶,۲۷۹
دلارکده
۶۵۹,۲۱۹,۴۱۶
۶۴۲,۹۱۷,۱۶۹
پینگی
۶۵۰,۱۷۳,۸۵۹
۶۴۹,۱۹۶,۳۴۳
ایرانیکارت
۶۵۷,۵۹۵,۵۷۱
۶۵۳,۳۰۴,۷۸۴
سانا کش
۶۵۶,۷۲۳,۰۰۰
۶۴۴,۱۶۱,۰۰۰
ارزی کوین
۶۳۸,۴۴۰,۹۲۶
۶۳۰,۹۵۶,۰۲۲
فرهاد اکسچنج
۶۳۲,۵۵۰,۸۲۹
۶۲۷,۱۴۱,۲۵۴
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۹,۹۴۶
۲۹,۹۴۶
رمزینکس
۳۱,۹۲۰
۳۱,۹۱۰
نوبیتکس
۳۲,۱۰۵
۳۲,۱۰۰
کوین نیک مارکت
۳۲,۴۱۳
۳۲,۲۱۰
فینیکس
۳۲,۴۱۹
۳۲,۴۱۹
بیت ایمن
۳۰,۴۳۳
۳۰,۳۸۴
سلام کریپتو
۳۰,۴۸۲
۳۰,۱۱۷
بیت نوین
۳۰,۹۰۰
۳۰,۴۰۰
مهران بیت
۲۹,۹۰۰
۳۰,۳۸۰
بیت پین
۳۰,۳۹۰
۳۰,۴۲۲
تبدیل
۳۲,۱۷۳
۳۲,۱۷۳
موربیت
۳۲,۰۸۹
۳۲,۰۲۷
بیت ‌میت
۳۱,۹۳۵
۳۲,۲۵۹
چنج کن
۳۲,۵۳۱
۳۲,۵۲۴
او ام پی فینکس
۳۲,۱۸۵
۳۲,۱۸۵
بیتستان
۳۲,۵۰۰
۳۱,۹۵۰
رمزکس
۳۲,۱۳۱
۳۱,۸۰۷
اکس کپیتال
۳۲,۷۱۳
۳۲,۱۸۱
آریومکس
۳۲,۱۴۶
۳۲,۰۹۹
همتاپی
۲۹,۹۵۰
۲۹,۷۱۱
دلارکده
۳۰,۲۲۸
۲۹,۶۷۸
پینگی
۲۹,۹۰۸
۲۹,۸۸۰
ایرانیکارت
۳۰,۳۴۵
۳۰,۱۴۷
سانا کش
۳۰,۲۰۰
۲۹,۹۰۰
ارزی کوین
۲۹,۸۵۴
۲۹,۵۰۴
فرهاد اکسچنج
۳۲,۷۴۰
۳۲,۵۵۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵۱,۱۳۵,۴۴۰
۵۱,۱۳۵,۴۴۰
رمزینکس
۵۲,۶۰۲,۵۵۰
۵۲,۲۸۷,۲۵۰
نوبیتکس
۵۲,۶۸۰,۰۰۰
۵۲,۶۷۹,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۵۳,۰۹۹,۶۳۵
۵۲,۵۴۶,۷۹۲
فینیکس
۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۵۰,۶۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۵۲,۶۶۵,۷۴۹
۵۲,۴۹۸,۱۶۹
سلام کریپتو
۵۲,۹۷۳,۵۰۰
۵۲,۰۷۸,۵۹۰
بیت نوین
۵۳,۴۲۴,۸۶۴
۵۲,۳۸۷,۴۸۸
مهران بیت
۵۱,۷۲۹,۶۹۱
۵۲,۵۶۰,۱۳۴
بیت پین
۵۲,۶۸۸,۷۲۰
۵۲,۷۷۷,۷۷۷
تبدیل
۵۳,۷۵۹,۸۶۷
۵۳,۷۵۹,۸۶۷
موربیت
۵۲,۴۹۶,۵۷۵
۵۲,۳۳۷,۹۲۸
بیت ‌میت
۵۲,۱۹۶,۶۶۲
۵۲,۷۲۸,۱۴۵
چنج کن
۴۴,۱۴۷,۱۰۰
۴۳,۹۶۲,۱۰۰
او ام پی فینکس
۵۲,۵۳۷,۹۸۲
۵۲,۵۳۷,۹۸۲
بیتستان
۵۳,۴۹۴,۶۷۰
۵۱,۹۱۰,۱۲۹
رمزکس
۵۲,۲۷۸,۶۵۱
۵۱,۴۳۴,۰۲۶
آریومکس
۵۲,۷۵۹,۱۷۳
۵۲,۳۵۱,۸۹۲
همتاپی
۵۱,۲۴۱,۵۳۳
۵۰,۵۲۵,۴۸۲
دلارکده
۵۱,۹۷۸,۲۴۹
۵۰,۶۹۲,۸۴۷
پینگی
۵۱,۳۰۴,۹۵۳
۵۱,۱۵۰,۹۷۰
ایرانیکارت
۵۱,۷۷۴,۲۵۵
۵۱,۳۳۱,۱۱۴
سانا کش
۵۱,۵۹۳,۰۰۰
۵۰,۶۰۶,۰۰۰
ارزی کوین
۴۷,۹۵۶,۸۶۹
۴۷,۳۹۴,۶۳۶
فرهاد اکسچنج
۴۴,۱۱۷,۲۷۵
۴۲,۸۲۹,۷۵۶
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲,۱۱۲
۲,۱۱۲
رمزینکس
۲,۱۵۷
۲,۱۵۵
نوبیتکس
۲,۱۵۴
۲,۱۵۴
کوین نیک مارکت
۲,۱۸۲
۲,۱۶۰
فینیکس
۲,۱۸۰
۲,۱۸۰
بیت ایمن
۲,۱۲۰
۲,۱۰۲
سلام کریپتو
۲,۱۲۶
۲,۰۹۰
بیت نوین
۲,۱۴۴
۲,۱۰۲
مهران بیت
۲,۰۷۵
۲,۱۰۸
بیت پین
۲,۱۱۳
۲,۱۱۸
تبدیل
۲,۲۰۴
۲,۲۰۴
بیت ‌میت
۲,۱۴۳
۲,۱۶۵
چنج کن
۱,۹۰۳
۱,۹۰۰
او ام پی فینکس
۲,۱۵۹
۲,۱۵۹
بیتستان
۲,۱۹۵
۲,۱۳۵
رمزکس
۲,۱۹۸
۲,۱۱۲
آریومکس
۲,۱۶۵
۲,۱۴۳
دلارکده
۲,۱۴۸
۲,۰۹۵
پینگی
۲,۱۳۰
۲,۱۰۳
ایرانیکارت
۲,۱۳۲
۲,۱۱۴
سانا کش
۲,۱۱۴
۲,۰۷۳
ارزی کوین
۲,۰۳۳
۲,۰۱۰
فرهاد اکسچنج
۱,۹۵۷
۱,۸۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۰,۴۰۷
۱۰,۴۰۷
رمزینکس
۱۱,۹۷۹
۱۱,۸۳۵
نوبیتکس
۱۱,۹۶۰
۱۱,۹۲۱
کوین نیک مارکت
۱۲,۰۶۶
۱۱,۹۳۷
فینیکس
۱۲,۱۹۴
۱۲,۱۹۴
بیت ایمن
۱۰,۳۴۱
۱۰,۲۵۳
سلام کریپتو
۱۰,۳۷۲
۱۰,۱۹۷
بیت نوین
۱۰,۴۶۳
۱۰,۲۶۰
مهران بیت
۱۰,۱۲۷
۱۰,۲۹۰
بیت پین
۱۰,۲۰۱
۱۰,۴۷۲
تبدیل
۱۲,۴۲۰
۱۲,۴۲۰
موربیت
۱۲,۰۲۷
۱۱,۷۶۶
بیت ‌میت
۱۱,۸۵۸
۱۱,۹۷۹
چنج کن
۱۲,۲۰۵
۱۲,۱۰۴
او ام پی فینکس
۱۱,۹۱۵
۱۱,۹۱۵
بیتستان
۱۲,۱۴۳
۱۱,۸۰۷
رمزکس
۱۲,۱۶۳
۱۱,۶۸۵
آریومکس
۱۱,۹۸۹
۱۱,۸۹۷
دلارکده
۱۰,۵۸۱
۱۰,۳۲۰
پینگی
۱۰,۴۵۶
۱۰,۳۹۳
ایرانیکارت
۱۰,۵۴۷
۱۰,۴۵۷
سانا کش
۱۰,۵۱۱
۱۰,۳۰۹
ارزی کوین
۱۰,۱۳۲
۱۰,۰۱۴
فرهاد اکسچنج
۱۲,۲۱۹
۱۱,۷۷۹
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱,۹۶۱
۱,۹۶۱
رمزینکس
۲,۲۱۴
۲,۱۹۹
نوبیتکس
۲,۲۰۵
۲,۲۰۴
کوین نیک مارکت
۲,۲۲۶
۲,۲۰۵
فینیکس
۲,۱۸۹
۲,۱۸۹
بیت ایمن
۱,۹۷۲
۱,۹۶۴
سلام کریپتو
۱,۹۷۹
۱,۹۴۵
بیت نوین
۱,۹۹۶
۱,۹۵۸
مهران بیت
۱,۹۳۲
۱,۹۶۳
تبدیل
۲,۲۲۶
۲,۲۲۶
موربیت
۲,۲۲۳
۲,۱۷۴
بیت ‌میت
۲,۱۹۰
۲,۲۱۲
چنج کن
۱,۹۶۸
۱,۹۶۵
او ام پی فینکس
۲,۲۰۹
۲,۲۰۹
بیتستان
۲,۲۴۱
۲,۱۷۹
رمزکس
۲,۲۴۵
۲,۱۵۷
آریومکس
۲,۲۰۹
۲,۱۹۱
همتاپی
۱,۹۵۹
۱,۹۲۶
دلارکده
۱,۹۸۶
۱,۹۳۷
پینگی
۱,۹۶۳
۱,۹۵۱
ایرانیکارت
۱,۹۸۵
۱,۹۶۸
سانا کش
۱,۹۷۸
۱,۹۳۹
ارزی کوین
۱,۹۵۸
۱,۹۳۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱,۶۹۹,۱۲۰
۱,۶۹۹,۱۲۰
رمزینکس
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰
نوبیتکس
۱,۸۸۶,۶۰۰
۱,۸۷۰,۶۰۰
کوین نیک مارکت
۱,۸۹۵,۴۱۹
۱,۸۷۷,۵۶۷
فینیکس
۲,۰۱۸,۱۶۱
۲,۰۱۸,۱۶۱
بیت ایمن
۱,۶۸۵,۱۲۹
۱,۶۶۸,۸۲۲
سلام کریپتو
۱,۶۸۸,۵۹۳
۱,۶۶۰,۰۶۷
بیت نوین
۱,۷۰۲,۵۹۰
۱,۶۶۹,۵۳۰
مهران بیت
۱,۶۴۹,۵۸۳
۱,۶۷۶,۰۶۵
بیت ‌میت
۱,۸۶۳,۳۱۶
۱,۸۸۲,۳۰۹
چنج کن
۱,۶۹۱,۰۰۰
۱,۶۸۸,۷۰۰
او ام پی فینکس
۱,۸۷۵,۷۶۵
۱,۸۷۵,۷۶۵
بیتستان
۱,۹۰۵,۸۸۸
۱,۸۵۶,۸۴۷
رمزکس
۱,۹۱۱,۰۹۱
۱,۸۳۵,۹۷۴
آریومکس
۱,۸۷۸,۵۲۵
۱,۸۶۶,۸۹۳
همتاپی
۱,۷۰۲,۱۱۰
۱,۶۷۳,۲۲۹
دلارکده
۱,۷۲۵,۳۶۰
۱,۶۸۲,۶۹۲
پینگی
۱,۷۰۵,۸۸۱
۱,۶۹۵,۶۴۷
ایرانیکارت
۱,۷۲۰,۸۵۷
۱,۷۰۶,۱۲۸
سانا کش
۱,۷۱۴,۰۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰
ارزی کوین
۱,۶۸۰,۷۸۰
۱,۶۶۱,۰۷۵
فرهاد اکسچنج
۱,۶۹۲,۴۸۱
۱,۶۴۳,۵۴۲
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۳,۹۱۸
۱۳,۹۱۸
رمزینکس
۱۶,۲۰۰
۱۶,۱۵۰
کوین نیک مارکت
۱۶,۳۶۶
۱۶,۲۰۸
بیت ایمن
۱۴,۲۸۴
۱۴,۱۶۶
سلام کریپتو
۱۴,۳۲۱
۱۴,۰۷۹
بیت نوین
۱۴,۴۴۰
۱۴,۱۵۹
مهران بیت
۱۳,۹۸۱
۱۴,۲۰۶
بیت پین
۱۴,۲۴۰
۱۴,۲۸۹
تبدیل
۱۶,۷۵۸
۱۶,۷۵۸
بیت ‌میت
۱۶,۱۰۸
۱۶,۲۷۵
چنج کن
۱۴,۵۴۲
۱۴,۵۲۰
او ام پی فینکس
۱۶,۲۷۷
۱۶,۲۷۷
بیتستان
۱۶,۴۸۶
۱۶,۰۳۰
رمزکس
۱۶,۵۱۷
۱۵,۸۶۸
آریومکس
۱۶,۲۶۴
۱۶,۰۹۸
دلارکده
۱۴,۱۰۹
۱۳,۷۶۰
پینگی
۱۳,۹۵۱
۱۳,۸۶۸
ایرانیکارت
۱۴,۱۰۱
۱۳,۹۸۰
سانا کش
۱۴,۰۴۲
۱۳,۷۷۳
ارزی کوین
۱۳,۶۵۲
۱۳,۴۹۲
فرهاد اکسچنج
۱۴,۶۰۷
۱۴,۰۹۶
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۲۸۲
۳,۲۸۲
رمزینکس
۳,۶۸۲
۳,۶۲۲
نوبیتکس
۳,۷۱۶
۳,۷۰۳
کوین نیک مارکت
۳,۷۴۱
۳,۷۰۰
فینیکس
۳,۷۸۸
۳,۷۸۸
بیت ایمن
۳,۳۰۷
۳,۲۸۱
سلام کریپتو
۳,۳۱۷
۳,۲۶۱
بیت نوین
۳,۳۴۶
۳,۲۸۱
مهران بیت
۳,۲۳۵
۳,۲۸۷
بیت ‌میت
۳,۶۷۵
۳,۷۲۷
چنج کن
۳,۶۴۳
۳,۶۴۰
او ام پی فینکس
۳,۶۹۷
۳,۶۹۷
بیتستان
۳,۷۶۵
۳,۶۶۰
رمزکس
۳,۷۷۱
۳,۶۲۳
آریومکس
۳,۷۱۳
۳,۶۸۱
دلارکده
۳,۳۴۸
۳,۲۶۵
پینگی
۳,۳۱۲
۳,۲۸۹
ایرانیکارت
۳,۳۳۸
۳,۳۱۰
سانا کش
۳,۳۲۴
۳,۲۵۹
ارزی کوین
۳,۲۵۴
۳,۲۱۶
فرهاد اکسچنج
۳,۶۲۸
۳,۵۳۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۹,۰۶۹,۴۸۴
۹,۰۶۹,۴۸۴
رمزینکس
۹,۳۰۰,۰۰۰
۹,۱۸۰,۰۰۰
نوبیتکس
۹,۲۷۸,۰۰۰
۹,۲۷۰,۵۰۰
کوین نیک مارکت
۹,۳۸۲,۳۰۴
۹,۲۹۶,۸۸۳
بیت ایمن
۸,۶۵۲,۲۲۷
۸,۵۸۲,۱۰۱
سلام کریپتو
۸,۶۹۱,۱۱۰
۸,۵۴۴,۲۸۷
بیت نوین
۸,۷۶۰,۱۵۰
۸,۵۹۰,۰۵۰
مهران بیت
۸,۴۷۹,۶۴۰
۸,۶۱۵,۷۶۸
بیت پین
۸,۶۲۶,۵۹۷
۸,۷۱۰,۰۰۰
تبدیل
۹,۲۱۳,۳۰۳
۹,۲۱۳,۳۰۳
موربیت
۹,۳۲۳,۱۹۳
۹,۲۱۲,۶۵۸
بیت ‌میت
۹,۲۳۲,۲۷۱
۹,۳۲۹,۴۴۶
چنج کن
۸,۷۷۱,۶۰۰
۸,۷۵۵,۱۰۰
او ام پی فینکس
۹,۲۹۰,۱۶۲
۹,۲۹۰,۱۶۲
بیتستان
۹,۴۴۱,۲۹۶
۹,۱۹۸,۳۶۰
رمزکس
۹,۴۶۵,۴۱۷
۹,۰۹۳,۳۷۴
آریومکس
۹,۳۱۱,۶۴۷
۹,۲۳۵,۸۶۶
دلارکده
۹,۲۲۲,۷۴۵
۸,۹۹۴,۶۷۰
پینگی
۹,۱۱۸,۰۶۰
۹,۰۶۱,۳۴۰
ایرانیکارت
۹,۱۹۵,۱۱۸
۹,۱۱۶,۴۱۶
سانا کش
۹,۱۵۹,۰۰۰
۸,۹۸۲,۰۰۰
ارزی کوین
۸,۸۶۹,۶۲۳
۸,۷۶۵,۶۳۸
فرهاد اکسچنج
۸,۷۸۵,۹۹۷
۸,۴۸۶,۰۷۸
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۹۰۴,۷۰۰
۳,۹۰۴,۷۰۰
رمزینکس
۴,۳۷۸,۰۰۰
۴,۱۲۰,۰۰۰
نوبیتکس
۴,۳۴۵,۰۹۴
۴,۳۱۹,۱۰۰
کوین نیک مارکت
۴,۳۶۶,۳۰۳
۴,۳۲۲,۴۶۰
فینیکس
۴,۸۵۶,۴۲۵
۴,۸۵۶,۴۲۵
بیت ایمن
۳,۶۳۵,۱۵۲
۳,۶۰۷,۰۶۰
سلام کریپتو
۳,۶۴۸,۶۱۲
۳,۵۸۶,۹۷۴
بیت نوین
۳,۶۷۷,۱۰۰
۳,۶۰۵,۷۰۰
مهران بیت
۳,۵۵۸,۱۰۰
۳,۶۱۵,۲۲۰
بیت ‌میت
۴,۲۸۶,۲۸۵
۴,۳۴۸,۵۵۰
چنج کن
۳,۶۵۰,۸۰۰
۳,۶۴۰,۳۰۰
او ام پی فینکس
۴,۳۲۴,۵۵۰
۴,۳۲۴,۵۵۰
بیتستان
۴,۳۹۰,۹۲۱
۴,۲۷۷,۹۳۷
رمزکس
۴,۴۰۳,۶۶۱
۴,۲۳۰,۵۷۳
آریومکس
۴,۳۴۴,۹۰۸
۴,۲۸۷,۵۱۰
همتاپی
۳,۹۱۷,۵۸۰
۳,۸۵۱,۱۰۶
دلارکده
۳,۹۶۹,۹۳۵
۳,۸۷۱,۷۶۰
ایرانیکارت
۳,۹۵۲,۰۴۸
۳,۹۱۸,۲۲۲
سانا کش
۳,۹۴۱,۰۰۰
۳,۸۶۵,۰۰۰
ارزی کوین
۳,۹۲۸,۷۸۶
۳,۸۸۲,۷۲۶
فرهاد اکسچنج
۳,۶۳۴,۶۸۳
۳,۵۱۵,۷۵۶

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال