ورود

مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

مقایسه قیمت صرافی ها
در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت خرید و فروش را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی تلقی شود.
مقایسه قیمت صرافی ها
صرافی قیمت خرید بیت کوین قیمت فروش بیت کوین آخرین بروزرسانی
۱,۵۲۳,۶۱۰,۰۱۱ تومان
۱,۵۴۹,۵۳۶,۵۷۱ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۳۲,۲۵۵,۵۵۵ تومان
۱,۵۳۴,۵۴۴,۲۱۷ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۰ تومان
۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۲۶,۹۵۰,۶۷۹ تومان
۱,۵۲۶,۹۵۰,۶۷۹ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۳۳,۹۴۲,۳۱۳ تومان
۱,۵۳۳,۶۷۴,۸۹۱ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۳۶,۳۷۶,۷۵۹ تومان
۱,۵۳۶,۳۷۶,۷۵۹ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۲۸,۷۳۹,۴۷۰ تومان
۱,۵۳۷,۹۴۲,۶۸۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۴۱,۱۰۱,۱۸۰ تومان
۱,۴۸۹,۸۶۷,۴۱۳ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۵۳,۶۴۵,۱۱۳ تومان
۱,۵۱۶,۱۵۷,۱۵۴ تومان
چند لحظه پیش
۱,۵۳۶,۴۱۳,۹۳۰ تومان
۱,۵۲۱,۰۲۶,۸۱۲ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید اتریوم قیمت فروش اتریوم آخرین بروزرسانی
۱۲۶,۴۸۷,۶۸۶ تومان
۱۲۸,۱۱۹,۸۲۲ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۷,۹۹۹,۹۹۹ تومان
۱۲۸,۴۸۸,۳۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۶,۶۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۴۶۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۰ تومان
۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۸,۶۱۹,۶۷۹ تومان
۱۲۸,۶۱۹,۶۷۹ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۸,۴۹۱,۱۳۴ تومان
۱۲۷,۵۶۵,۵۳۴ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۷,۵۷۳,۳۸۱ تومان
۱۲۷,۵۷۳,۳۸۱ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۷,۷۰۲,۰۴۳ تومان
۱۲۸,۴۷۰,۸۷۸ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۸,۷۹۶,۵۷۶ تومان
۱۲۴,۵۱۴,۷۴۶ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۹,۹۹۶,۲۹۸ تومان
۱۲۶,۸۵۹,۶۱۲ تومان
چند لحظه پیش
۱۲۸,۳۹۵,۳۷۱ تومان
۱۲۷,۱۰۵,۳۵۸ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید ریپل قیمت فروش ریپل آخرین بروزرسانی
۲۵,۱۰۹ تومان
۲۵,۲۳۶ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۳۱۵ تومان
۲۵,۳۶۹ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۳۰۰ تومان
۲۵,۲۹۹ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۳۸۰ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۲۸۷ تومان
۲۵,۲۸۷ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۴۷۱ تومان
۲۴,۶۲۵ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۶۷۱ تومان
۲۵,۰۰۲ تومان
چند لحظه پیش
۲۵,۴۱۲ تومان
۲۵,۱۵۲ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید لایت کوین قیمت فروش لایت کوین آخرین بروزرسانی
۵,۱۰۰,۴۰۶ تومان
۵,۲۸۹,۸۵۲ تومان
چند لحظه پیش
۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۰ تومان
۰ تومان
چند لحظه پیش
۴,۹۱۴,۸۹۸ تومان
۴,۹۱۴,۸۹۸ تومان
چند لحظه پیش
۵,۰۵۱,۸۸۵ تومان
۵,۰۵۱,۸۸۵ تومان
چند لحظه پیش
۵,۱۰۹,۶۴۹ تومان
۴,۹۳۹,۷۷۹ تومان
چند لحظه پیش
۵,۱۲۳,۹۶۱ تومان
۴,۹۹۵,۳۳۹ تومان
چند لحظه پیش
۵,۱۰۱,۷۹۶ تومان
۵,۰۴۸,۳۵۴ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید تتر قیمت فروش تتر آخرین بروزرسانی
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۱,۵۱۰ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۵۹۸ تومان
۳۱,۶۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۶۱۰ تومان
۳۱,۶۸۵ تومان
چند لحظه پیش
۰ تومان
۰ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۶۹۵ تومان
۳۱,۶۹۵ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۶۲۹ تومان
۳۱,۵۳۶ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۵۹۱ تومان
۳۱,۵۹۱ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۸۱۶ تومان
۳۰,۷۵۸ تومان
چند لحظه پیش
۳۲,۱۵۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۳۱,۷۵۸ تومان
۳۱,۴۴۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید بایننس کوین قیمت فروش بایننس کوین آخرین بروزرسانی
۱۷,۶۰۲,۵۱۰ تومان
۱۸,۱۶۹,۹۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۹۳۹,۰۰۰ تومان
۱۷,۹۶۱,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۹۵۱,۴۲۰ تومان
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۷۷۷,۹۱۳ تومان
۱۷,۷۷۷,۹۱۳ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۸۱۹,۱۲۹ تومان
۱۷,۹۲۹,۶۳۵ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۹۷۶,۰۴۰ تومان
۱۷,۳۷۸,۴۲۸ تومان
چند لحظه پیش
۱۸,۱۷۷,۳۲۴ تومان
۱۷,۷۲۱,۰۳۷ تومان
چند لحظه پیش
۱۷,۹۳۰,۵۶۷ تومان
۱۷,۷۴۷,۸۸۶ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید بیت کوین کش قیمت فروش بیت کوین کش آخرین بروزرسانی
۱۴,۰۸۶,۸۸۴ تومان
۱۴,۷۵۸,۶۳۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۹۰۰,۰۰۱ تومان
۱۴,۹۷۸,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۵,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۰ تومان
۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۲۵۳,۵۴۶ تومان
۱۴,۲۵۳,۵۴۶ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۸۲۶,۷۷۷ تومان
۱۴,۸۲۶,۷۷۷ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۹۵۶,۷۰۱ تومان
۱۴,۴۵۹,۴۶۷ تومان
چند لحظه پیش
۱۵,۰۸۴,۸۸۹ تومان
۱۴,۷۰۶,۲۲۹ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۹۰۹,۱۱۱ تومان
۱۴,۷۵۶,۰۵۴ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید ترون قیمت فروش ترون آخرین بروزرسانی
۲,۷۰۰ تومان
۲,۷۱۶ تومان
چند لحظه پیش
۲,۷۱۴ تومان
۲,۷۲۰ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۸۰ تومان
۲,۷۳۸ تومان
چند لحظه پیش
۲,۷۰۹ تومان
۲,۷۰۹ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۹۳ تومان
۲,۶۹۳ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۹۵ تومان
۲,۷۱۵ تومان
چند لحظه پیش
۲,۷۲۲ تومان
۲,۶۳۲ تومان
چند لحظه پیش
۲,۷۵۸ تومان
۲,۶۸۱ تومان
چند لحظه پیش
۲,۷۱۴ تومان
۲,۶۸۷ تومان
چند لحظه پیش
تیک سبز بیانگر بهترین قیمت خرید و فروش در بین صرافی هاست.

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

همچنین اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از دکمه زیر اقدام نمایید.

دوره آموزشی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال