ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی

مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱,۳۹۵,۸۶۷,۷۰۰
۱,۳۹۵,۸۶۷,۷۰۰
رمزینکس
۱,۳۹۶,۳۸۴,۷۶۴
۱,۳۹۱,۴۵۸,۷۰۵
نوبیتکس
۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۳,۲۰۲,۰۰۱
کوین نیک مارکت
۱,۴۲۷,۳۹۹,۸۹۲
۱,۳۸۶,۶۰۵,۴۲۹
فینیکس
۱,۴۹۴
۱,۴۹۴
بیت ایمن
۱,۳۹۵,۵۳۵,۴۲۲
۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۹۶
سلام کریپتو
۱,۴۰۰,۷۸۵,۷۴۸
۱,۳۷۸,۴۵۴,۲۲۳
بیت پین
۱,۳۹۷,۳۰۴,۲۸۲
۱,۴۰۴,۰۷۱,۱۹۹
بیت ‌میت
۱,۳۷۶,۱۱۶,۳۰۶
۱,۴۱۵,۵۸۰,۸۹۰
او ام پی فینکس
۱,۴۰۰,۲۷۲,۳۶۷
۱,۴۰۰,۲۷۲,۳۶۷
بیتستان
۱,۴۱۴,۶۹۰,۳۷۱
۱,۳۸۳,۳۰۳,۸۳۹
رمزکس
۱,۴۱۷,۹۰۷,۲۰۵
۱,۳۶۸,۳۷۵,۳۹۴
آریومکس
۱,۴۰۱,۶۹۶,۰۶۲
۱,۳۹۱,۷۷۹,۲۲۵
دلارکده
۱,۴۰۰,۸۵۵,۰۳۰
۱,۳۷۹,۳۷۳,۲۳۰
پینگی
۱,۴۳۶,۹۸۳,۷۰۱
۱,۴۳۴,۱۰۷,۴۱۸
ایرانیکارت
۱,۴۰۱,۶۲۲,۲۰۰
۱,۳۸۸,۱۹۶,۷۰۰
سانا کش
۱,۴۰۷,۱۷۷,۰۰۰
۱,۳۷۸,۸۴۱,۰۰۰
ارزی کوین
۱,۵۴۴,۰۹۷,۵۸۱
۱,۵۳۲,۰۶۹,۵۵۷
فرهاد اکسچنج
۱,۴۰۹,۵۹۱,۲۳۲
۱,۳۹۹,۵۵۹,۸۱۷
کوینینو
۱,۳۷۵,۰۹۰,۶۷۱
۱,۴۱۱,۳۸۶,۳۸۶
توایکس
۱,۴۰۱,۴۲۹,۵۸۲
۱,۳۹۰,۶۹۰,۶۵۸
تترلند
۱,۴۰۰,۲۲۳,۳۲۸
۱,۴۰۰,۲۲۳,۳۲۸
ارزینجا
۱,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۳,۶۳۰,۰۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵۲,۰۸۵
۵۲,۰۸۵
رمزینکس
۵۲,۰۴۶
۵۲,۰۰۲
نوبیتکس
۵۲,۰۲۳
۵۲,۰۰۶
کوین نیک مارکت
۵۳,۰۱۳
۵۰,۳۹۲
فینیکس
۵۲,۴۶۰
۵۲,۴۶۰
بیت ایمن
۵۲,۰۳۹
۵۲,۰۱۹
سلام کریپتو
۵۲,۱۱۸
۵۱,۵۹۷
بیت پین
۵۲,۱۱۶
۵۲,۲۰۴
بیت ‌میت
۵۱,۲۸۰
۵۲,۷۵۰
او ام پی فینکس
۵۲,۱۷۷
۵۲,۱۷۷
بیتستان
۵۲,۴۵۰
۵۱,۷۵۰
رمزکس
۵۳,۰۲۲
۵۱,۴۸۷
اکس کپیتال
۳۱,۹۱۸
۳۰,۶۹۰
آریومکس
۵۲,۳۱۰
۵۱,۵۶۰
همتاپی
۵۲,۲۲۹
۵۱,۸۶۴
دلارکده
۵۲,۵۶۹
۵۱,۵۶۹
پینگی
۵۲,۰۷۶
۵۱,۸۸۱
ایرانیکارت
۵۲,۱۰۰
۵۱,۸۰۰
سانا کش
۵۲,۳۰۰
۵۱,۵۰۰
ارزی کوین
۵۱,۳۵۰
۵۰,۹۵۰
فرهاد اکسچنج
۵۲,۳۵۳
۵۲,۰۰۰
کوینینو
۵۱,۷۸۹
۵۲,۲۹۰
توایکس
۵۲,۲۰۰
۵۱,۸۰۰
تترلند
۵۲,۱۵۰
۵۲,۱۵۰
ارزینجا
۵۲,۵۰۰
۵۱,۷۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۹۶,۵۶۱,۱۹۰
۹۶,۵۶۱,۱۹۰
رمزینکس
۹۷,۰۲۱,۴۶۶
۹۶,۱۲۲,۰۶۶
نوبیتکس
۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۶,۳۳۰,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۹۶,۵۹۰,۷۰۴
۹۳,۷۲۷,۹۳۸
فینیکس
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۹۶,۶۳۹,۴۵۲
۹۶,۳۵۴,۱۰۹
سلام کریپتو
۹۶,۸۶۳,۵۲۲
۹۵,۳۱۹,۳۱۰
بیت پین
۹۶,۵۷۱,۵۰۴
۹۶,۸۷۴,۰۴۱
بیت ‌میت
۹۵,۱۹۸,۵۴۸
۹۷,۹۲۸,۸۳۷
او ام پی فینکس
۹۶,۸۶۳,۴۰۰
۹۶,۸۶۳,۴۰۰
بیتستان
۹۸,۲۶۸,۱۲۹
۹۵,۳۷۹,۴۸۲
رمزکس
۹۸,۱۲۶,۶۱۷
۹۴,۶۹۸,۷۵۶
آریومکس
۹۷,۴۱۰,۰۰۷
۹۵,۹۰۲,۱۷۲
دلارکده
۹۶,۹۸۱,۶۴۹
۹۵,۴۹۴,۴۵۷
پینگی
۹۸,۷۱۸,۸۹۵
۹۸,۴۸۱,۷۳۵
ایرانیکارت
۹۷,۰۲۳,۰۹۶
۹۶,۰۹۳,۷۵۶
سانا کش
۹۷,۳۸۱,۰۰۰
۹۵,۴۱۹,۰۰۰
ارزی کوین
۹۸,۴۷۴,۴۰۹
۹۷,۷۰۷,۳۲۵
فرهاد اکسچنج
۹۶,۹۶۷,۸۵۰
۹۲,۱۹۶,۴۵۰
کوینینو
۹۵,۱۹۰,۹۶۵
۹۷,۷۰۳,۵۴۴
توایکس
۹۶,۹۹۳,۸۶۴
۹۶,۲۵۰,۶۱۶
تترلند
۹۶,۹۱۷,۶۴۶
۹۶,۹۱۷,۶۴۶
ارزینجا
۹۷,۸۲۹,۷۰۰
۹۵,۷۶۲,۲۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۷۲۱
۳,۷۲۱
رمزینکس
۳,۷۳۹
۳,۷۱۷
نوبیتکس
۳,۷۱۳
۳,۷۱۳
کوین نیک مارکت
۳,۷۹۴
۳,۶۸۰
فینیکس
۳,۸۴۸
۳,۸۴۸
بیت ایمن
۳,۷۳۱
۳,۷۰۱
سلام کریپتو
۳,۷۳۲
۳,۶۷۲
بیت ‌میت
۳,۶۶۶
۳,۷۷۲
او ام پی فینکس
۳,۷۲۲
۳,۷۲۲
بیتستان
۳,۷۸۵
۳,۶۷۱
رمزکس
۳,۸۳۵
۳,۶۴۷
آریومکس
۳,۷۶۱
۳,۶۸۴
دلارکده
۳,۷۳۴
۳,۶۷۶
پینگی
۳,۷۶۸
۳,۷۳۹
ایرانیکارت
۳,۷۳۶
۳,۷۰۱
سانا کش
۳,۷۵۸
۳,۶۷۰
ارزی کوین
۴,۳۶۹
۴,۳۳۵
فرهاد اکسچنج
۳,۷۸۶
۳,۳۲۳
کوینینو
۳,۶۶۸
۳,۷۶۴
توایکس
۳,۷۳۶
۳,۷۰۸
تترلند
۳,۷۳۳
۳,۷۳۳
ارزینجا
۳,۷۸۶
۳,۶۶۹
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۶,۲۳۴
۲۶,۲۳۴
رمزینکس
۲۶,۲۱۲
۲۶,۱۵۷
نوبیتکس
۲۶,۳۳۴
۲۶,۲۶۰
کوین نیک مارکت
۲۴,۷۸۴
۲۴,۰۰۴
فینیکس
۲۷,۰۰۰
۲۷,۰۰۰
بیت ایمن
۲۶,۳۴۵
۲۶,۱۴۳
سلام کریپتو
۲۶,۳۵۵
۲۵,۹۳۵
بیت پین
۲۶,۳۴۶
۲۶,۹۹۷
بیت ‌میت
۲۵,۹۰۰
۲۶,۶۴۴
او ام پی فینکس
۲۶,۳۳۵
۲۶,۳۳۵
بیتستان
۲۶,۷۳۱
۲۵,۹۵۵
رمزکس
۲۷,۰۷۳
۲۵,۷۴۳
آریومکس
۲۶,۴۸۰
۲۶,۱۱۷
دلارکده
۲۶,۳۷۷
۲۵,۹۷۲
پینگی
۲۷,۲۶۱
۲۷,۰۹۷
ایرانیکارت
۲۶,۳۹۸
۲۶,۱۴۵
سانا کش
۲۶,۵۴۳
۲۵,۹۲۹
ارزی کوین
۲۶,۶۶۶
۲۶,۴۵۸
فرهاد اکسچنج
۲۶,۴۴۶
۲۵,۰۱۸
کوینینو
۲۵,۸۲۹
۲۶,۵۱۱
توایکس
۲۶,۴۰۳
۲۶,۲۰۰
تترلند
۲۶,۳۶۲
۲۶,۳۶۲
ارزینجا
۲۶,۷۶۱
۲۵,۹۳۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۸۶۷
۳,۸۶۷
رمزینکس
۳,۹۰۴
۳,۸۶۰
نوبیتکس
۳,۸۷۱
۳,۸۶۱
کوین نیک مارکت
۴,۰۳۸
۳,۹۱۷
فینیکس
۳,۹۰۰
۳,۹۰۰
بیت ایمن
۳,۸۷۹
۳,۸۵۱
سلام کریپتو
۳,۸۷۹
۳,۸۱۷
بیت ‌میت
۳,۸۰۹
۳,۹۱۹
او ام پی فینکس
۳,۸۷۱
۳,۸۷۱
بیتستان
۳,۹۳۱
۳,۸۰۱
رمزکس
۳,۹۷۷
۳,۷۸۲
آریومکس
۳,۸۹۳
۳,۸۷۵
دلارکده
۳,۸۷۳
۳,۸۱۴
پینگی
۳,۹۶۲
۳,۹۴۳
ایرانیکارت
۳,۸۷۵
۳,۸۳۸
سانا کش
۳,۸۹۴
۳,۸۰۳
ارزی کوین
۳,۴۴۱
۳,۴۱۴
کوینینو
۳,۸۴۴
۳,۹۴۵
توایکس
۳,۸۷۲
۳,۸۴۲
تترلند
۳,۸۶۷
۳,۸۶۷
ارزینجا
۳,۹۲۱
۳,۷۹۹
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۸۰۱,۰۰۰
۴,۸۰۱,۰۰۰
رمزینکس
۴,۸۲۱,۵۱۹
۴,۷۷۶,۱۶۳
نوبیتکس
۴,۷۸۰,۰۰۰
۴,۷۶۱,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۴,۶۹۴,۰۸۷
۴,۵۴۳,۷۳۷
فینیکس
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۴,۸۱۱,۸۸۵
۴,۷۶۹,۸۹۱
سلام کریپتو
۴,۸۱۱,۵۵۰
۴,۷۳۴,۸۴۳
بیت ‌میت
۴,۷۳۰,۴۱۶
۴,۸۶۶,۱۱۱
او ام پی فینکس
۴,۸۱۳,۸۸۶
۴,۸۱۳,۸۸۶
بیتستان
۴,۸۶۸,۸۷۴
۴,۷۲۷,۵۸۰
رمزکس
۴,۹۴۵,۷۶۴
۴,۷۰۲,۸۰۲
آریومکس
۴,۸۳۱,۷۸۵
۴,۷۶۵,۰۸۶
دلارکده
۴,۸۰۸,۹۳۸
۴,۷۳۵,۱۹۴
پینگی
۴,۷۸۱,۸۹۶
۴,۷۵۲,۷۷۳
ایرانیکارت
۴,۸۱۴,۹۲۸
۴,۷۶۸,۸۰۸
سانا کش
۴,۸۴۰,۰۰۰
۴,۷۲۷,۰۰۰
ارزی کوین
۴,۹۰۴,۹۵۲
۴,۸۶۶,۷۴۴
فرهاد اکسچنج
۴,۸۱۳,۱۱۵
۴,۵۵۷,۲۹۳
کوینینو
۴,۷۰۹,۹۹۳
۴,۸۳۴,۳۱۴
توایکس
۴,۸۱۱,۲۷۴
۴,۷۷۴,۴۰۶
تترلند
۴,۸۰۹,۷۹۵
۴,۸۰۹,۷۹۵
ارزینجا
۴,۸۷۸,۹۵۰
۴,۷۵۶,۲۸۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۸,۸۸۶
۱۸,۸۸۶
رمزینکس
۱۹,۰۰۰
۱۸,۹۲۴
کوین نیک مارکت
۱۹,۷۰۹
۱۹,۱۰۰
بیت ایمن
۱۹,۰۱۲
۱۸,۸۵۹
سلام کریپتو
۱۹,۰۰۱
۱۸,۶۹۸
بیت پین
۱۸,۹۵۰
۱۹,۰۵۰
بیت ‌میت
۱۸,۶۶۸
۱۹,۲۰۶
او ام پی فینکس
۱۸,۹۹۵
۱۸,۹۹۵
بیتستان
۱۹,۲۶۰
۱۸,۷۰۲
رمزکس
۱۹,۵۲۱
۱۸,۵۶۲
آریومکس
۱۹,۱۰۷
۱۸,۷۹۱
دلارکده
۱۹,۰۰۵
۱۸,۷۱۴
پینگی
۱۹,۶۱۵
۱۹,۴۹۷
ایرانیکارت
۱۹,۰۱۱
۱۸,۸۲۹
سانا کش
۱۹,۱۱۸
۱۸,۶۷۶
ارزی کوین
۲۰,۹۴۱
۲۰,۷۷۷
کوینینو
۱۸,۷۱۱
۱۹,۲۰۵
توایکس
۱۹,۰۱۱
۱۸,۸۶۶
تترلند
۱۸,۹۹۸
۱۸,۹۹۸
ارزینجا
۱۹,۲۷۳
۱۸,۶۷۳
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۷۷۶
۴,۷۷۶
رمزینکس
۴,۸۰۶
۴,۷۶۱
نوبیتکس
۴,۷۸۰
۴,۷۴۷
کوین نیک مارکت
۴,۶۲۲
۴,۴۷۸
فینیکس
۴,۴۷۵
۴,۴۷۵
بیت ایمن
۴,۸۰۰
۴,۷۶۴
سلام کریپتو
۴,۸۰۵
۴,۷۲۸
بیت ‌میت
۴,۷۱۲
۴,۸۶۶
او ام پی فینکس
۴,۷۹۵
۴,۷۹۵
بیتستان
۴,۸۷۵
۴,۷۳۳
رمزکس
۴,۹۳۶
۴,۶۹۴
آریومکس
۴,۸۳۵
۴,۷۵۵
دلارکده
۴,۸۰۵
۴,۷۳۱
پینگی
۴,۶۸۱
۴,۶۴۹
ایرانیکارت
۴,۸۱۸
۴,۷۷۲
سانا کش
۴,۸۳۸
۴,۷۲۵
ارزی کوین
۵,۴۱۷
۵,۳۷۵
فرهاد اکسچنج
۴,۸۱۲
۴,۵۵۷
توایکس
۴,۸۰۸
۴,۷۷۱
تترلند
۴,۸۰۵
۴,۸۰۵
ارزینجا
۴,۸۷۹
۴,۷۲۳
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۵,۸۰۱,۹۷۸
۱۵,۸۰۱,۹۷۸
رمزینکس
۱۵,۸۵۲,۲۰۰
۱۵,۷۲۶,۴۶۷
نوبیتکس
۱۵,۸۱۵,۰۰۰
۱۵,۸۱۱,۲۰۸
کوین نیک مارکت
۱۶,۱۴۷,۹۱۲
۱۵,۶۶۹,۵۶۵
بیت ایمن
۱۵,۸۶۲,۳۱۱
۱۵,۷۵۳,۸۰۹
سلام کریپتو
۱۵,۸۶۷,۸۷۷
۱۵,۶۱۴,۹۰۹
بیت پین
۱۵,۸۱۴,۰۲۳
۱۵,۹۴۶,۰۷۷
بیت ‌میت
۱۵,۵۸۸,۳۶۸
۱۶,۰۳۵,۴۰۸
او ام پی فینکس
۱۵,۸۵۶,۳۸۲
۱۵,۸۵۶,۳۸۲
بیتستان
۱۶,۱۶۸,۰۲۷
۱۵,۵۱۱,۷۵۲
رمزکس
۱۶,۲۹۴,۷۰۴
۱۵,۴۹۴,۲۲۳
آریومکس
۱۵,۹۳۶,۲۵۹
۱۵,۶۹۱,۱۴۶
دلارکده
۱۵,۸۶۹,۸۱۰
۱۵,۶۲۶,۴۵۰
پینگی
۱۶,۲۳۹,۸۲۶
۱۶,۱۶۴,۵۹۱
ایرانیکارت
۱۵,۸۸۶,۵۴۸
۱۵,۷۳۴,۳۷۸
سانا کش
۱۵,۹۷۸,۰۰۰
۱۵,۶۰۸,۰۰۰
ارزی کوین
۱۶,۹۳۰,۰۹۵
۱۶,۷۹۸,۲۱۵
فرهاد اکسچنج
۱۵,۸۶۹,۷۶۳
۱۵,۱۸۴,۰۹۴
کوینینو
۱۵,۵۹۰,۴۲۸
۱۶,۰۰۱,۹۳۹
توایکس
۱۵,۸۶۸,۸۰۰
۱۵,۷۴۷,۲۰۰
تترلند
۱۵,۸۶۲,۳۶۱
۱۵,۸۶۲,۳۶۱
ارزینجا
۱۶,۰۱۳,۱۰۰
۱۵,۶۶۹,۶۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵,۸۸۲,۰۷۷
۵,۸۸۲,۰۷۷
رمزینکس
۵,۹۰۰,۹۳۶
۵,۸۳۰,۴۹۹
نوبیتکس
۵,۸۳۵,۰۰۰
۵,۸۱۴,۹۲۸
کوین نیک مارکت
۵,۹۷۸,۷۵۲
۵,۷۹۹,۸۷۱
فینیکس
۵,۷۲۱,۸۷۳
۵,۷۲۱,۸۷۳
بیت ایمن
۵,۸۸۶,۰۷۶
۵,۸۳۶,۰۴۵
سلام کریپتو
۵,۸۸۶,۴۷۰
۵,۷۹۲,۶۲۷
بیت ‌میت
۵,۷۶۲,۵۶۷
۵,۹۵۴,۲۰۷
او ام پی فینکس
۵,۸۷۰,۳۶۳
۵,۸۷۰,۳۶۳
بیتستان
۵,۹۶۳,۶۹۱
۵,۷۹۰,۷۰۱
رمزکس
۶,۰۴۶,۱۹۲
۵,۷۴۹,۱۷۲
آریومکس
۵,۹۲۳,۹۶۰
۵,۸۰۲,۵۹۰
دلارکده
۵,۸۸۴,۶۶۳
۵,۷۹۴,۴۲۳
ایرانیکارت
۵,۸۸۸,۱۶۰
۵,۸۳۱,۷۶۰
سانا کش
۵,۹۲۰,۰۰۰
۵,۷۸۲,۰۰۰
ارزی کوین
۶,۶۱۹,۰۱۵
۶,۵۶۷,۴۵۵
فرهاد اکسچنج
۵,۸۸۶,۵۸۱
۵,۶۷۱,۴۸۵
کوینینو
۵,۷۲۲,۸۵۲
۵,۸۷۲,۶۸۲
توایکس
۵,۸۸۸,۱۶۰
۵,۸۴۳,۰۴۰
تترلند
۵,۸۸۲,۵۲۰
۵,۸۸۲,۵۲۰
ارزینجا
۵,۹۳۹,۷۷۰
۵,۸۰۹,۱۱۰

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال