مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲,۹۶۲,۲۹۶,۸۴۸
۲,۹۶۲,۲۹۶,۸۴۸
رمزینکس
۲,۹۶۳,۴۴۷,۴۱۳
۲,۹۵۸,۴۸۰,۰۰۰
نوبیتکس
۲,۹۴۹,۴۹۹,۹۸۸
۲,۹۴۸,۷۰۵,۲۱۰
bitimenبیت ایمن
۲,۹۵۸,۸۵۴,۳۷۱
۲,۹۵۸,۱۱۶,۸۱۲
salamcryptoسلام کریپتو
۲,۹۶۸,۸۹۰,۱۸۷
۲,۹۲۱,۵۵۹,۷۱۹
bitpinبیت پین
۲,۹۶۰,۰۷۴,۷۸۳
۲,۹۶۴,۸۵۵,۵۵۸
bitmitبیت ‌میت
۲,۹۴۰,۴۶۰,۷۰۶
۲,۹۷۷,۷۳۰,۸۰۲
ompfinex newاو ام پی فینکس
۱,۹۰۳,۸۱۷,۱۷۴
۱,۹۰۳,۸۱۷,۱۷۴
bittestanبیتستان
۲,۹۸۱,۳۴۳,۱۷۳
۲,۹۵۰,۳۶۸,۱۷۹
رمزکس
۳,۰۰۳,۵۸۹,۵۲۷
۲,۸۹۸,۶۹۹,۱۵۴
آریومکس
۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۴۶,۷۲۱,۹۴۲
hamtapayهمتاپی
۲,۹۶۰,۷۰۵,۸۸۷
۲,۹۶۰,۷۰۵,۸۸۷
dollarkadehدلارکده
۲,۹۷۵,۵۵۷,۳۱۶
۲,۹۳۴,۲۱۱,۴۶۸
pingiپینگی
۲,۹۶۱,۴۶۷,۴۹۷
۲,۹۵۶,۵۰۶,۹۴۶
iranicardایرانیکارت
۲,۹۷۰,۳۷۸,۱۲۵
۲,۹۳۹,۳۸۲,۸۷۵
sanacashسانا کش
۲,۹۹۵,۹۶۳,۰۰۰
۲,۹۴۰,۵۱۸,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۲,۹۱۱,۸۵۲,۶۶۶
۲,۹۹۷,۰۱۱,۳۹۸
coininnoکوینینو
۲,۹۴۵,۳۰۳,۷۸۳
۲,۹۷۵,۱۱۳,۱۶۵
توایکس
۲,۹۸۴,۲۷۴,۸۴۶
۲,۹۴۶,۶۰۴,۵۴۰
tetherlandتترلند
۲,۹۶۰,۷۴۷,۶۷۸
۲,۹۶۰,۷۴۷,۶۷۸
arzinjaارزینجا
۲,۹۹۱,۳۸۰,۰۰۰
۲,۹۳۲,۳۳۰,۰۰۰
bidarzبیداَرز
۲,۳۴۰,۱۶۵,۷۴۸
۲,۳۴۰,۱۶۵,۷۴۸
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵۷,۴۴۳
۵۷,۴۴۳
رمزینکس
۵۷,۴۹۷
۵۷,۴۱۸
نوبیتکس
۵۷,۳۳۵
۵۷,۳۳۴
bitimenبیت ایمن
۵۷,۳۵۵
۵۷,۳۰۹
salamcryptoسلام کریپتو
۵۷,۳۹۳
۵۶,۸۲۰
bitpinبیت پین
۵۷,۳۳۴
۵۷,۳۸۸
bitmitبیت ‌میت
۵۶,۹۵۷
۵۷,۶۷۹
ompfinex newاو ام پی فینکس
۵۰,۸۵۹
۵۰,۸۵۹
bittestanبیتستان
۵۷,۷۵۰
۵۷,۱۵۰
رمزکس
۵۸,۳۷۱
۵۶,۶۸۲
اکس کپیتال
۳۱,۹۱۸
۳۰,۶۹۰
آریومکس
۵۷,۶۳۷
۵۷,۲۵۰
hamtapayهمتاپی
۵۷,۳۲۱
۵۷,۳۲۱
dollarkadehدلارکده
۵۷,۶۷۴
۵۶,۹۷۴
pingiپینگی
۵۷,۴۴۷
۵۷,۳۳۶
iranicardایرانیکارت
۵۷,۲۰۰
۵۷,۲۰۰
sanacashسانا کش
۵۷,۸۰۰
۵۷,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۵۷,۱۱۱
۵۷,۳۰۰
coininnoکوینینو
۵۶,۸۸۸
۵۷,۶۲۳
توایکس
۵۷,۷۰۰
۵۷,۲۰۰
tetherlandتترلند
۵۷,۴۰۰
۵۷,۴۰۰
arzinjaارزینجا
۵۷,۸۰۰
۵۷,۰۰۰
bidarzبیداَرز
۵۲,۱۰۰
۵۲,۱۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۷۲,۱۱۷,۶۶۵
۱۷۲,۱۱۷,۶۶۵
رمزینکس
۱۷۲,۰۵۵,۲۰۰
۱۷۱,۸۰۲,۵۰۶
نوبیتکس
۱۷۱,۸۹۱,۰۶۸
۱۷۱,۸۸۰,۰۰۰
bitimenبیت ایمن
۱۷۲,۲۲۶,۴۸۷
۱۷۱,۷۶۲,۱۶۷
salamcryptoسلام کریپتو
۱۷۲,۵۳۱,۸۴۴
۱۶۹,۷۸۱,۳۱۶
bitpinبیت پین
۱۷۱,۷۶۶,۸۰۲
۱۷۲,۴۸۴,۸۸۱
bitmitبیت ‌میت
۱۷۰,۷۹۴,۱۲۰
۱۷۲,۹۵۹,۱۶۳
ompfinex newاو ام پی فینکس
۱۰۴,۴۲۸,۱۱۹
۱۰۴,۴۲۸,۱۱۹
bittestanبیتستان
۱۷۳,۱۵۳,۵۵۸
۱۷۱,۳۵۴,۵۶۰
رمزکس
۱۷۴,۴۲۵,۹۹۷
۱۶۸,۳۳۴,۷۴۹
آریومکس
۱۷۱,۷۴۸,۶۰۵
۱۷۱,۳۶۲,۵۹۳
hamtapayهمتاپی
۱۷۱,۷۶۹,۱۲۱
۱۷۱,۷۶۹,۱۲۱
pingiپینگی
۱۷۲,۳۸۲,۸۸۶
۱۷۱,۴۳۶,۸۰۹
iranicardایرانیکارت
۱۷۲,۴۳۶,۱۷۵
۱۷۰,۶۳۶,۸۴۱
sanacashسانا کش
۱۷۳,۹۳۰,۰۰۰
۱۷۰,۷۱۰,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۱۶۰,۱۷۵,۷۰۰
۱۷۷,۳۱۲,۲۸۶
coininnoکوینینو
۱۷۱,۴۶۸,۲۰۳
۱۷۲,۱۶۸,۰۴۷
توایکس
۱۷۳,۴۲۱,۳۳۹
۱۷۱,۲۳۲,۲۵۳
tetherlandتترلند
۱۷۲,۰۸۵,۲۰۰
۱۷۲,۰۸۵,۲۰۰
arzinjaارزینجا
۱۷۳,۷۹۳,۰۰۰
۱۷۰,۳۶۲,۰۰۰
bidarzبیداَرز
۱۲۳,۸۸۵,۷۹۵
۱۲۳,۸۸۵,۷۹۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۹۴۹
۴,۹۴۹
رمزینکس
۴,۹۶۹
۴,۹۴۲
نوبیتکس
۴,۹۴۳
۴,۹۳۴
bitimenبیت ایمن
۴,۹۵۵
۴,۹۱۳
salamcryptoسلام کریپتو
۴,۹۵۳
۴,۸۷۴
bitmitبیت ‌میت
۴,۹۰۷
۴,۹۷۰
ompfinex newاو ام پی فینکس
۴,۰۶۶
۴,۰۶۶
bittestanبیتستان
۴,۹۷۸
۴,۹۲۶
رمزکس
۵,۰۸۴
۴,۸۳۴
آریومکس
۴,۹۷۰
۴,۹۰۷
dollarkadehدلارکده
۴,۹۶۴
۴,۸۹۵
pingiپینگی
۴,۹۶۲
۴,۹۲۳
iranicardایرانیکارت
۴,۹۵۶
۴,۹۰۴
sanacashسانا کش
۵,۰۰۵
۴,۸۹۱
فرهاد اکسچنج
۳,۸۹۰
۵,۴۶۱
coininnoکوینینو
۴,۹۲۷
۴,۹۵۸
توایکس
۴,۹۹۰
۴,۹۲۷
tetherlandتترلند
۴,۹۴۲
۴,۹۴۲
arzinjaارزینجا
۵,۰۱۷
۴,۸۶۹
bidarzبیداَرز
۴,۰۵۹
۴,۰۵۹
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳۱,۴۱۸
۳۱,۴۱۸
رمزینکس
۳۱,۵۵۷
۳۱,۳۳۷
نوبیتکس
۳۱,۳۴۵
۳۱,۲۹۰
bitimenبیت ایمن
۳۱,۴۷۳
۳۱,۲۵۰
salamcryptoسلام کریپتو
۳۱,۴۶۲
۳۰,۹۶۱
bitpinبیت پین
۳۱,۴۸۵
۳۲,۰۰۵
bitmitبیت ‌میت
۳۱,۱۶۴
۳۱,۵۶۰
ompfinex newاو ام پی فینکس
۳۰,۹۷۲
۳۰,۹۷۲
bittestanبیتستان
۳۱,۵۹۵
۳۱,۲۶۷
رمزکس
۳۲,۲۷۱
۳۰,۶۸۶
آریومکس
۳۱,۷۱۶
۳۱,۰۱۵
hamtapayهمتاپی
۳۱,۳۴۳
۳۱,۳۴۳
pingiپینگی
۳۱,۴۶۱
۳۱,۴۰۰
iranicardایرانیکارت
۳۱,۴۴۷
۳۱,۱۱۹
sanacashسانا کش
۳۱,۷۹۰
۳۱,۰۷۶
فرهاد اکسچنج
۲۸,۷۷۵
۳۲,۴۳۸
coininnoکوینینو
۳۱,۱۹۵
۳۱,۴۵۹
توایکس
۳۱,۶۴۲
۳۱,۲۴۳
tetherlandتترلند
۳۱,۳۷۵
۳۱,۳۷۵
arzinjaارزینجا
۳۱,۸۶۳
۳۰,۹۱۸
bidarzبیداَرز
۲۹,۱۷۱
۲۹,۱۷۱
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۷,۹۰۱
۷,۹۰۱
رمزینکس
۷,۹۳۴
۷,۸۹۱
نوبیتکس
۷,۹۰۰
۷,۸۸۷
bitimenبیت ایمن
۷,۹۲۷
۷,۸۵۷
salamcryptoسلام کریپتو
۷,۹۱۲
۷,۷۸۶
bitmitبیت ‌میت
۷,۸۳۸
۷,۹۳۸
ompfinex newاو ام پی فینکس
۵,۳۹۲
۵,۳۹۲
bittestanبیتستان
۷,۹۴۱
۷,۸۵۸
رمزکس
۸,۱۱۸
۷,۷۱۹
آریومکس
۷,۹۳۸
۷,۸۷۵
hamtapayهمتاپی
۷,۸۸۷
۷,۸۸۷
dollarkadehدلارکده
۷,۹۲۲
۷,۸۱۲
pingiپینگی
۷,۹۰۴
۷,۸۶۹
iranicardایرانیکارت
۷,۹۰۸
۷,۸۲۵
sanacashسانا کش
۷,۹۹۴
۷,۸۱۴
coininnoکوینینو
۷,۸۶۲
۷,۸۹۵
توایکس
۷,۹۵۴
۷,۸۵۳
tetherlandتترلند
۷,۸۹۹
۷,۸۹۹
arzinjaارزینجا
۸,۰۱۶
۷,۷۷۹
bidarzبیداَرز
۵,۴۳۰
۵,۴۳۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۰۴۶,۱۳۴
۴,۰۴۶,۱۳۴
رمزینکس
۴,۰۵۳,۹۶۰
۴,۰۴۲,۳۹۹
نوبیتکس
۴,۰۴۳,۹۹۹
۴,۰۴۲,۹۹۹
bitimenبیت ایمن
۴,۰۵۸,۷۳۵
۴,۰۲۷,۷۰۶
salamcryptoسلام کریپتو
۴,۰۵۹,۴۹۸
۳,۹۹۴,۷۸۱
bitmitبیت ‌میت
۴,۰۱۹,۹۲۵
۴,۰۷۰,۹۲۷
ompfinex newاو ام پی فینکس
۳,۵۵۵,۷۳۱
۳,۵۵۵,۷۳۱
bittestanبیتستان
۴,۰۷۷,۱۵۰
۴,۰۳۴,۷۹۰
رمزکس
۴,۱۶۴,۱۹۵
۳,۹۵۹,۶۷۵
آریومکس
۴,۰۶۶,۹۹۴
۴,۰۱۷,۸۸۱
hamtapayهمتاپی
۴,۰۴۴,۵۷۰
۴,۰۴۴,۵۷۰
dollarkadehدلارکده
۴,۰۶۲,۹۹۷
۴,۰۰۶,۵۴۱
pingiپینگی
۴,۰۵۹,۳۴۸
۴,۰۳۵,۰۰۸
iranicardایرانیکارت
۴,۰۵۷,۲۰۰
۴,۰۱۴,۸۶۴
sanacashسانا کش
۴,۱۰۲,۰۰۰
۴,۰۰۹,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۳,۷۶۸,۵۲۱
۴,۱۶۵,۹۳۹
coininnoکوینینو
۴,۰۱۹,۱۴۳
۴,۰۶۱,۷۲۱
توایکس
۴,۰۷۷,۷۲۰
۴,۰۲۶,۲۴۷
tetherlandتترلند
۴,۰۴۷,۲۷۴
۴,۰۴۷,۲۷۴
arzinjaارزینجا
۴,۰۹۹,۳۴۰
۴,۰۰۱,۸۱۰
bidarzبیداَرز
۳,۴۵۹,۴۷۳
۳,۴۵۹,۴۷۳
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳۴,۱۲۳
۳۴,۱۲۳
رمزینکس
۳۴,۱۸۶
۳۴,۰۲۳
bitimenبیت ایمن
۳۴,۱۷۸
۳۳,۹۴۳
salamcryptoسلام کریپتو
۳۴,۱۴۸
۳۳,۶۰۳
bitmitبیت ‌میت
۳۳,۸۱۵
۳۴,۲۴۴
ompfinex newاو ام پی فینکس
۱۹,۶۳۸
۱۹,۶۳۸
bittestanبیتستان
۳۴,۳۰۴
۳۳,۹۴۷
رمزکس
۳۵,۱۳۹
۳۳,۴۱۳
آریومکس
۳۴,۱۱۳
۳۳,۸۲۴
hamtapayهمتاپی
۳۴,۰۶۴
۳۴,۰۶۴
pingiپینگی
۳۴,۱۶۰
۳۳,۹۵۵
iranicardایرانیکارت
۳۴,۲۵۳
۳۳,۸۹۵
sanacashسانا کش
۳۴,۵۷۷
۳۳,۸۰۰
فرهاد اکسچنج
۳۱,۴۷۷
۳۵,۱۱۰
coininnoکوینینو
۳۳,۸۶۷
۳۴,۳۶۳
توایکس
۳۴,۴۰۰
۳۳,۹۶۵
tetherlandتترلند
۳۴,۰۹۶
۳۴,۰۹۶
arzinjaارزینجا
۳۴,۶۳۱
۳۳,۶۰۴
bidarzبیداَرز
۱۲,۵۰۰
۱۲,۵۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۶,۶۸۵
۶,۶۸۵
رمزینکس
۶,۷۴۱
۶,۶۷۸
نوبیتکس
۶,۷۰۰
۶,۶۸۱
bitimenبیت ایمن
۶,۷۱۹
۶,۶۶۵
salamcryptoسلام کریپتو
۶,۷۱۶
۶,۶۰۹
bitmitبیت ‌میت
۶,۵۸۰
۶,۷۹۹
ompfinex newاو ام پی فینکس
۵,۹۶۵
۵,۹۶۵
bittestanبیتستان
۶,۷۴۵
۶,۶۷۵
رمزکس
۶,۹۱۵
۶,۵۷۶
آریومکس
۶,۷۶۴
۶,۶۷۸
pingiپینگی
۶,۷۱۶
۶,۶۷۰
iranicardایرانیکارت
۶,۷۳۳
۶,۶۶۳
sanacashسانا کش
۶,۸۰۸
۶,۶۵۴
فرهاد اکسچنج
۶,۲۹۷
۶,۹۰۳
coininnoکوینینو
۶,۷۰۵
۶,۷۲۲
توایکس
۶,۷۷۷
۶,۶۹۱
tetherlandتترلند
۶,۷۰۴
۶,۷۰۴
arzinjaارزینجا
۶,۸۱۰
۶,۶۰۴
bidarzبیداَرز
۶,۰۶۱
۶,۰۶۱
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۱,۹۳۱,۲۵۰
۲۱,۹۳۱,۲۵۰
رمزینکس
۲۲,۰۲۴,۰۸۶
۲۱,۹۰۷,۵۲۶
نوبیتکس
۲۱,۹۶۸,۶۳۹
۲۱,۹۶۸,۶۳۸
bitimenبیت ایمن
۲۲,۰۳۹,۲۹۰
۲۱,۸۶۹,۷۹۹
salamcryptoسلام کریپتو
۲۲,۰۳۱,۳۶۱
۲۱,۶۸۰,۱۳۴
bitmitبیت ‌میت
۲۱,۸۲۶,۳۹۵
۲۲,۱۰۳,۰۵۸
ompfinex newاو ام پی فینکس
۱۱,۶۵۸,۳۹۰
۱۱,۶۵۸,۳۹۰
bittestanبیتستان
۲۲,۱۲۹,۸۰۰
۲۱,۸۹۹,۸۸۰
رمزکس
۲۲,۵۴۶,۹۶۴
۲۱,۴۳۹,۵۹۲
آریومکس
۲۱,۹۸۵,۶۰۷
۲۱,۷۹۰,۷۵۳
hamtapayهمتاپی
۲۱,۸۹۶,۶۲۲
۲۱,۸۹۶,۶۲۲
pingiپینگی
۲۲,۰۳۷,۹۸۵
۲۱,۹۰۶,۰۹۶
iranicardایرانیکارت
۲۱,۹۵۲,۹۲۵
۲۱,۷۲۳,۸۵۱
sanacashسانا کش
۲۲,۱۵۸,۰۰۰
۲۱,۶۶۰,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۲۰,۲۸۰,۸۸۱
۲۲,۵۵۲,۵۲۰
coininnoکوینینو
۲۱,۷۵۵,۷۷۵
۲۲,۰۳۰,۰۱۵
توایکس
۲۲,۰۹۷,۰۴۵
۲۱,۸۱۸,۱۱۶
tetherlandتترلند
۲۱,۹۴۵,۰۱۳
۲۱,۹۴۵,۰۱۳
arzinjaارزینجا
۲۲,۱۸۶,۴۰۰
۲۱,۷۴۲,۸۰۰
bidarzبیداَرز
۱۵,۴۸۶,۳۲۵
۱۵,۴۸۶,۳۲۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۵,۲۷۱,۶۲۴
۱۵,۲۷۱,۶۲۴
رمزینکس
۱۵,۴۶۲,۵۹۴
۱۵,۳۱۷,۲۱۷
نوبیتکس
۱۵,۳۸۲,۳۵۶
۱۵,۲۸۹,۹۱۰
bitimenبیت ایمن
۱۵,۴۳۵,۶۳۷
۱۵,۲۹۴,۸۹۹
salamcryptoسلام کریپتو
۱۵,۴۱۷,۹۲۷
۱۵,۱۷۲,۱۳۲
bitpinبیت پین
۱۵,۳۰۴,۲۹۷
۱۵,۴۴۶,۸۳۰
bitmitبیت ‌میت
۱۵,۱۱۰,۷۵۵
۱۵,۶۱۴,۳۰۲
ompfinex newاو ام پی فینکس
۱۱,۴۵۳,۳۳۵
۱۱,۴۵۳,۳۳۵
bittestanبیتستان
۱۵,۴۷۱,۲۲۵
۱۵,۳۱۰,۴۸۵
رمزکس
۱۵,۸۲۵,۹۵۰
۱۵,۰۴۸,۶۷۵
آریومکس
۱۵,۴۶۳,۸۳۰
۱۵,۲۹۴,۲۱۹
hamtapayهمتاپی
۱۵,۳۷۳,۴۹۲
۱۵,۳۷۳,۴۹۲
pingiپینگی
۱۵,۴۱۱,۶۰۸
۱۵,۳۱۵,۹۸۵
iranicardایرانیکارت
۱۵,۴۲۰,۹۲۵
۱۵,۲۶۰,۰۱۱
sanacashسانا کش
۱۵,۵۸۵,۰۰۰
۱۵,۲۳۵,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۱۴,۴۶۴,۰۱۰
۱۵,۷۰۵,۶۹۲
coininnoکوینینو
۱۵,۳۰۳,۸۴۰
۱۵,۳۷۲,۷۵۹
توایکس
۱۵,۵۲۲,۸۵۶
۱۵,۳۲۶,۹۱۲
tetherlandتترلند
۱۵,۳۷۷,۴۶۰
۱۵,۳۷۷,۴۶۰
arzinjaارزینجا
۱۵,۵۴۲,۷۰۰
۱۵,۲۳۰,۲۰۰
bidarzبیداَرز
۱۲,۵۴۲,۶۰۰
۱۲,۵۴۲,۶۰۰

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال