مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱,۳۱۰,۱۵۷,۶۲۳
۱,۳۱۰,۱۵۷,۶۲۳
رمزینکس
۱,۳۰۹,۰۱۲,۳۴۶
۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۲
نوبیتکس
۱,۳۰۶,۳۴۸,۳۱۹
۱,۳۰۶,۱۱۱,۱۱۱
کوین نیک مارکت
۱,۴۲۷,۳۹۹,۸۹۲
۱,۳۸۶,۶۰۵,۴۲۹
فینیکس
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۱,۳۱۳,۲۸۳,۵۲۹
۱,۳۰۶,۶۳۳,۶۱۹
بیت پین
۱,۳۱۳,۲۵۷,۹۵۱
۱,۳۱۳,۹۹۹,۹۷۸
بیت ‌میت
۱,۲۹۹,۷۴۰,۵۵۸
۱,۳۱۷,۲۰۴,۱۷۰
او ام پی فینکس
۱,۳۱۲,۹۰۴,۳۴۰
۱,۳۱۲,۹۰۴,۳۴۰
بیتستان
۱,۳۱۳,۵۴۵,۸۴۸
۱,۲۹۷,۸۱۴,۷۶۰
رمزکس
۱,۳۲۸,۷۶۴,۷۹۹
۱,۲۸۰,۹۳۸,۷۹۰
آریومکس
۱,۳۱۵,۳۷۹,۴۵۰
۱,۳۰۰,۹۸۹,۴۲۲
همتاپی
۱,۳۱۶,۰۶۰,۱۷۹
۱,۳۱۶,۰۶۰,۱۷۹
دلارکده
۱,۳۱۰,۴۷۸,۲۸۶
۱,۲۹۷,۳۶۹,۰۴۶
پینگی
۱,۳۰۱,۷۱۸,۵۰۰
۱,۲۹۹,۱۱۲,۶۸۲
ایرانیکارت
۱,۳۲۲,۶۷۹,۴۵۶
۱,۳۰۶,۹۳۳,۲۷۲
سانا کش
۱,۳۱۹,۰۶۹,۰۰۰
۱,۲۹۶,۷۷۸,۰۰۰
ارزی کوین
۱,۵۴۴,۰۹۷,۵۸۱
۱,۵۳۲,۰۶۹,۵۵۷
فرهاد اکسچنج
۱,۳۱۵,۰۸۳,۷۶۱
۱,۳۱۳,۰۳۹,۴۸۳
کوینینو
۱,۳۰۱,۷۲۰,۸۹۱
۱,۳۱۶,۸۶۰,۲۸۴
توایکس
۱,۳۱۹,۴۷۷,۵۷۷
۱,۳۰۳,۷۳۸,۴۰۷
تترلند
۱,۳۰۷,۵۶۵,۵۰۰
۱,۳۰۷,۵۶۵,۵۰۰
ارزینجا
۱,۳۲۰,۵۳۰,۰۰۰
۱,۲۹۹,۵۶۰,۰۰۰
بیداَرز
۱,۳۰۴,۹۱۷,۶۲۵
۱,۳۰۴,۹۱۷,۶۲۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴۹,۹۶۱
۴۹,۹۶۱
رمزینکس
۵۰,۱۰۰
۴۹,۹۱۱
نوبیتکس
۴۹,۹۳۰
۴۹,۸۶۲
کوین نیک مارکت
۵۳,۰۱۳
۵۰,۳۹۲
فینیکس
۴۸,۸۱۴
۴۸,۸۱۴
بیت ایمن
۴۹,۹۲۵
۴۹,۸۵۰
بیت پین
۴۹,۹۷۸
۵۰,۰۰۱
بیت ‌میت
۴۹,۵۶۳
۵۰,۲۲۹
او ام پی فینکس
۵۰,۰۹۰
۵۰,۰۹۰
بیتستان
۵۰,۱۰۰
۴۹,۵۰۰
رمزکس
۵۰,۸۸۸
۴۹,۳۶۱
اکس کپیتال
۳۱,۹۱۸
۳۰,۶۹۰
آریومکس
۵۰,۲۰۰
۴۹,۸۰۰
همتاپی
۵۰,۱۴۶
۵۰,۱۴۶
دلارکده
۵۰,۰۸۳
۴۹,۷۸۳
پینگی
۴۹,۹۵۱
۴۹,۸۰۷
ایرانیکارت
۵۰,۳۰۰
۴۹,۹۰۰
سانا کش
۵۰,۱۵۰
۴۹,۵۵۰
ارزی کوین
۵۱,۳۵۰
۵۰,۹۵۰
فرهاد اکسچنج
۵۰,۲۲۰
۴۹,۸۳۰
کوینینو
۴۹,۷۶۲
۵۰,۰۳۹
توایکس
۵۰,۲۰۰
۴۹,۸۰۰
تترلند
۴۹,۸۵۰
۴۹,۸۵۰
ارزینجا
۵۰,۲۰۰
۴۹,۷۰۰
بیداَرز
۴۹,۷۵۰
۴۹,۷۵۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۷۹,۵۶۶,۷۷۴
۷۹,۵۶۶,۷۷۴
رمزینکس
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۲۶۴,۵۱۵
نوبیتکس
۷۹,۶۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
کوین نیک مارکت
۹۶,۵۹۰,۷۰۴
۹۳,۷۲۷,۹۳۸
فینیکس
۷۹,۹۹۹,۹۹۹
۷۹,۹۹۹,۹۹۹
بیت ایمن
۷۹,۵۵۶,۸۲۰
۷۹,۳۳۶,۰۱۱
بیت پین
۷۹,۰۰۰,۱۹۰
۷۹,۶۴۶,۸۶۹
بیت ‌میت
۷۸,۹۵۳,۰۸۹
۸۰,۰۱۴,۱۱۸
او ام پی فینکس
۷۹,۸۸۷,۵۳۹
۷۹,۸۸۷,۵۳۹
بیتستان
۷۹,۸۱۸,۸۱۹
۷۸,۸۶۲,۹۰۵
رمزکس
۸۰,۷۳۸,۵۸۷
۷۷,۸۳۲,۵۷۶
آریومکس
۸۰,۵۹۹,۰۹۵
۷۸,۴۱۲,۶۸۴
همتاپی
۷۹,۹۵۷,۰۰۰
۷۹,۹۵۷,۰۰۰
پینگی
۷۸,۵۹۳,۱۱۵
۷۸,۵۱۰,۶۴۰
ایرانیکارت
۸۰,۳۹۱,۵۲۸
۷۹,۴۳۴,۴۸۶
سانا کش
۸۰,۱۵۲,۰۰۰
۷۸,۷۹۷,۰۰۰
ارزی کوین
۹۸,۴۷۴,۴۰۹
۹۷,۷۰۷,۳۲۵
فرهاد اکسچنج
۸۰,۴۹۵,۷۹۳
۷۷,۰۱۵,۲۳۶
کوینینو
۷۹,۳۶۶,۸۴۹
۷۹,۸۰۹,۶۰۵
توایکس
۸۰,۱۹۴,۹۳۳
۷۹,۲۳۸,۳۴۱
تترلند
۷۹,۴۷۰,۸۷۰
۷۹,۴۷۰,۸۷۰
ارزینجا
۸۰,۲۵۲,۳۰۰
۷۸,۹۷۷,۲۰۰
بیداَرز
۷۹,۳۰۳,۹۸۸
۷۹,۳۰۳,۹۸۸
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۰۲۸
۳,۰۲۸
رمزینکس
۳,۰۳۰
۳,۰۲۲
نوبیتکس
۳,۰۲۶
۳,۰۱۷
کوین نیک مارکت
۳,۷۹۴
۳,۶۸۰
فینیکس
۳,۱۴۹
۳,۱۴۹
بیت ایمن
۳,۰۳۵
۳,۰۱۲
بیت پین
۳,۰۲۶
۳,۰۳۵
بیت ‌میت
۳,۰۰۵
۳,۰۴۶
او ام پی فینکس
۳,۰۳۸
۳,۰۳۸
بیتستان
۳,۰۳۹
۳,۰۰۲
رمزکس
۳,۱۱۹
۲,۹۶۳
آریومکس
۳,۰۵۰
۳,۰۰۲
دلارکده
۳,۰۳۱
۳,۰۰۱
پینگی
۳,۰۳۵
۳,۰۰۷
ایرانیکارت
۳,۰۵۸
۳,۰۲۱
سانا کش
۳,۰۵۵
۲,۹۹۴
ارزی کوین
۴,۳۶۹
۴,۳۳۵
فرهاد اکسچنج
۳,۱۱۲
۲,۷۰۶
کوینینو
۳,۰۱۶
۳,۰۳۹
توایکس
۳,۰۵۰
۳,۰۱۴
تترلند
۳,۰۲۳
۳,۰۲۳
ارزینجا
۳,۰۶۸
۲,۹۸۹
بیداَرز
۳,۰۱۷
۳,۰۱۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۵,۰۶۰
۲۵,۰۶۰
رمزینکس
۲۵,۱۰۰
۲۵,۰۰۵
نوبیتکس
۲۵,۰۴۱
۲۵,۰۰۱
کوین نیک مارکت
۲۴,۷۸۴
۲۴,۰۰۴
فینیکس
۲۳,۶۴۷
۲۳,۶۴۷
بیت ایمن
۲۵,۰۷۳
۲۴,۸۸۴
بیت پین
۲۵,۱۱۱
۲۵,۵۰۰
بیت ‌میت
۲۴,۸۲۳
۲۵,۱۵۷
او ام پی فینکس
۲۵,۱۶۹
۲۵,۱۶۹
بیتستان
۲۵,۰۸۰
۲۴,۷۸۰
رمزکس
۲۵,۷۵۷
۲۴,۴۶۵
آریومکس
۲۵,۳۳۸
۲۴,۶۵۳
همتاپی
۲۵,۱۷۳
۲۵,۱۷۳
پینگی
۲۴,۷۵۹
۲۴,۶۱۱
ایرانیکارت
۲۵,۳۰۱
۲۵,۰۰۰
سانا کش
۲۵,۲۶۶
۲۴,۷۶۴
ارزی کوین
۲۶,۶۶۶
۲۶,۴۵۸
فرهاد اکسچنج
۲۵,۳۷۴
۲۴,۰۰۴
کوینینو
۲۴,۹۴۵
۲۵,۱۸۵
توایکس
۲۵,۲۵۰
۲۴,۹۴۹
تترلند
۲۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
ارزینجا
۲۵,۳۸۶
۲۴,۷۳۰
بیداَرز
۲۴,۹۵۵
۲۴,۹۵۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۲۲۷
۴,۲۲۷
رمزینکس
۴,۲۳۶
۴,۲۲۱
نوبیتکس
۴,۲۴۰
۴,۲۲۵
کوین نیک مارکت
۴,۰۳۸
۳,۹۱۷
فینیکس
۴,۲۸۷
۴,۲۸۷
بیت ایمن
۴,۲۴۳
۴,۲۱۰
بیت ‌میت
۴,۲۰۵
۴,۲۶۲
او ام پی فینکس
۴,۲۵۱
۴,۲۵۱
بیتستان
۴,۲۵۳
۴,۲۰۳
رمزکس
۴,۳۶۶
۴,۱۴۷
آریومکس
۴,۲۷۲
۴,۲۰۰
همتاپی
۴,۲۵۶
۴,۲۵۶
دلارکده
۴,۲۴۴
۴,۲۰۱
پینگی
۴,۲۰۹
۴,۱۹۰
ایرانیکارت
۴,۲۷۷
۴,۲۲۷
سانا کش
۴,۲۷۱
۴,۱۸۵
ارزی کوین
۳,۴۴۱
۳,۴۱۴
کوینینو
۴,۲۲۲
۴,۲۴۵
توایکس
۴,۲۶۸
۴,۲۱۸
تترلند
۴,۲۲۹
۴,۲۲۹
ارزینجا
۴,۲۹۳
۴,۱۸۲
بیداَرز
۴,۲۲۱
۴,۲۲۱
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۲۱۰,۲۹۸
۳,۲۱۰,۲۹۸
رمزینکس
۳,۲۱۱,۹۳۴
۳,۱۷۶,۶۳۷
نوبیتکس
۳,۱۸۸,۷۰۲
۳,۱۷۹,۶۳۸
کوین نیک مارکت
۴,۶۹۴,۰۸۷
۴,۵۴۳,۷۳۷
فینیکس
۳,۰۰۰,۵۰۰
۳,۰۰۰,۵۰۰
بیت ایمن
۳,۱۹۷,۴۶۶
۳,۱۶۹,۱۲۱
بیت ‌میت
۳,۱۶۳,۵۴۶
۳,۲۰۶,۲۴۱
او ام پی فینکس
۳,۲۰۴,۳۵۴
۳,۲۰۴,۳۵۴
بیتستان
۳,۱۹۷,۸۸۳
۳,۱۵۹,۵۸۵
رمزکس
۳,۲۸۲,۶۲۲
۳,۱۱۷,۹۳۵
آریومکس
۳,۲۱۱,۵۷۳
۳,۱۵۶,۱۷۴
همتاپی
۳,۲۰۳,۷۹۶
۳,۲۰۳,۷۹۶
دلارکده
۳,۱۹۰,۹۱۵
۳,۱۵۸,۹۹۵
پینگی
۳,۲۱۴,۲۶۱
۳,۱۹۴,۹۸۳
ایرانیکارت
۳,۲۲۴,۰۸۸
۳,۱۸۵,۷۰۶
سانا کش
۳,۲۱۷,۰۰۰
۳,۱۵۲,۰۰۰
ارزی کوین
۴,۹۰۴,۹۵۲
۴,۸۶۶,۷۴۴
فرهاد اکسچنج
۳,۲۲۶,۷۹۶
۳,۰۹۰,۲۹۹
کوینینو
۳,۱۷۲,۲۳۵
۳,۲۰۹,۱۲۹
توایکس
۳,۲۱۳,۶۹۲
۳,۱۷۵,۳۵۸
تترلند
۳,۱۸۴,۴۱۸
۳,۱۸۴,۴۱۸
ارزینجا
۳,۲۲۲,۸۱۰
۳,۱۵۸,۴۷۰
بیداَرز
۳,۱۷۸,۰۳۰
۳,۱۷۸,۰۳۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۲,۲۰۴
۱۲,۲۰۴
رمزینکس
۱۲,۲۳۷
۱۲,۱۹۷
کوین نیک مارکت
۱۹,۷۰۹
۱۹,۱۰۰
بیت ایمن
۱۲,۲۸۰
۱۲,۱۸۱
بیت پین
۱۲,۲۱۱
۱۲,۲۸۹
بیت ‌میت
۱۲,۱۷۹
۱۲,۳۴۷
او ام پی فینکس
۱۲,۳۰۱
۱۲,۳۰۱
بیتستان
۱۲,۳۱۰
۱۲,۱۶۲
رمزکس
۱۲,۶۳۹
۱۲,۰۰۵
آریومکس
۱۲,۳۸۱
۱۲,۱۳۶
همتاپی
۱۲,۳۳۱
۱۲,۳۳۱
پینگی
۱۲,۲۱۹
۱۲,۱۴۴
ایرانیکارت
۱۲,۳۸۳
۱۲,۲۳۶
سانا کش
۱۲,۳۷۷
۱۲,۱۳۰
ارزی کوین
۲۰,۹۴۱
۲۰,۷۷۷
فرهاد اکسچنج
۱۲,۴۰۵
۱۱,۷۶۹
کوینینو
۱۲,۱۶۵
۱۲,۳۵۶
توایکس
۱۲,۳۶۳
۱۲,۲۱۶
تترلند
۱۲,۲۵۳
۱۲,۲۵۳
ارزینجا
۱۲,۴۴۲
۱۲,۱۱۸
بیداَرز
۱۲,۲۲۹
۱۲,۲۲۹
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵,۶۰۳
۵,۶۰۳
رمزینکس
۵,۶۲۸
۵,۵۴۱
نوبیتکس
۵,۶۰۶
۵,۵۶۰
کوین نیک مارکت
۴,۶۲۲
۴,۴۷۸
فینیکس
۴,۰۰۴
۴,۰۰۴
بیت ایمن
۵,۵۸۵
۵,۵۴۰
بیت ‌میت
۵,۴۸۰
۵,۶۶۷
او ام پی فینکس
۵,۶۱۱
۵,۶۱۱
بیتستان
۵,۵۸۶
۵,۵۱۹
رمزکس
۵,۷۳۵
۵,۴۴۸
آریومکس
۵,۶۳۵
۵,۵۳۱
پینگی
۵,۶۰۷
۵,۵۷۱
ایرانیکارت
۵,۶۳۵
۵,۵۶۸
سانا کش
۵,۶۳۰
۵,۵۱۷
ارزی کوین
۵,۴۱۷
۵,۳۷۵
فرهاد اکسچنج
۵,۶۴۲
۵,۴۰۴
کوینینو
۵,۵۶۴
۵,۵۸۳
توایکس
۵,۶۲۳
۵,۵۵۶
تترلند
۵,۵۷۲
۵,۵۷۲
ارزینجا
۵,۶۵۲
۵,۵۰۲
بیداَرز
۵,۵۵۷
۵,۵۵۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
رمزینکس
۱۰,۶۳۹,۱۷۶
۱۰,۵۴۸,۱۲۶
نوبیتکس
۱۰,۶۰۱,۵۹۰
۱۰,۵۷۶,۵۹۹
کوین نیک مارکت
۱۶,۱۴۷,۹۱۲
۱۵,۶۶۹,۵۶۵
بیت ایمن
۱۰,۶۳۸,۲۶۳
۱۰,۵۴۹,۷۶۷
بیت پین
۱۰,۵۷۴,۲۹۳
۱۰,۶۷۰,۰۰۰
بیت ‌میت
۱۰,۵۳۷,۹۰۰
۱۰,۶۷۹,۴۹۹
او ام پی فینکس
۱۰,۶۳۹,۳۵۴
۱۰,۶۳۹,۳۵۴
بیتستان
۱۰,۶۴۶,۲۵۰
۱۰,۵۱۸,۷۵۰
رمزکس
۱۰,۹۳۱,۷۸۶
۱۰,۳۸۳,۳۴۵
آریومکس
۱۰,۷۴۰,۲۵۸
۱۰,۴۶۸,۷۸۲
همتاپی
۱۰,۶۶۰,۹۳۳
۱۰,۶۶۰,۹۳۳
پینگی
۱۰,۴۳۸,۱۰۶
۱۰,۳۷۵,۶۱۵
ایرانیکارت
۱۰,۷۵۱,۸۳۲
۱۰,۶۲۳,۸۳۴
سانا کش
۱۰,۷۱۳,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ارزی کوین
۱۶,۹۳۰,۰۹۵
۱۶,۷۹۸,۲۱۵
فرهاد اکسچنج
۱۰,۷۲۹,۰۷۲
۱۰,۲۳۲,۹۳۸
کوینینو
۱۰,۵۳۲,۱۰۰
۱۰,۶۷۵,۹۲۳
توایکس
۱۰,۶۸۸,۸۳۵
۱۰,۵۶۱,۳۳۵
تترلند
۱۰,۵۹۷,۷۴۶
۱۰,۵۹۷,۷۴۶
ارزینجا
۱۰,۷۰۴,۵۰۰
۱۰,۵۲۹,۶۰۰
بیداَرز
۱۰,۵۷۲,۹۲۰
۱۰,۵۷۲,۹۲۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۱۰,۷۷۰,۶۰۸
۱۰,۷۷۰,۶۰۸
رمزینکس
۱۰,۸۸۰,۳۳۱
۱۰,۷۶۲,۱۱۸
نوبیتکس
۱۰,۸۰۰,۳۰۹
۱۰,۷۶۳,۰۰۷
کوین نیک مارکت
۵,۹۷۸,۷۵۲
۵,۷۹۹,۸۷۱
فینیکس
۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
بیت ایمن
۱۰,۷۹۵,۱۲۶
۱۰,۷۲۲,۱۴۴
بیت ‌میت
۱۰,۵۸۶,۷۳۹
۱۰,۹۴۸,۲۲۷
او ام پی فینکس
۱۰,۸۲۴,۵۱۷
۱۰,۸۲۴,۵۱۷
بیتستان
۱۰,۸۲۶,۶۱۰
۱۰,۶۹۶,۹۵۰
رمزکس
۱۱,۱۱۱,۸۳۹
۱۰,۵۵۴,۳۶۴
آریومکس
۱۰,۸۷۸,۸۲۱
۱۰,۶۸۳,۶۸۰
همتاپی
۱۰,۸۳۶,۴۴۳
۱۰,۸۳۶,۴۴۳
پینگی
۱۰,۳۶۴,۸۰۱
۱۰,۲۹۷,۸۲۵
ایرانیکارت
۱۰,۸۷۴,۳۰۴
۱۰,۷۴۴,۸۴۸
سانا کش
۱۰,۸۷۶,۰۰۰
۱۰,۶۵۹,۰۰۰
ارزی کوین
۶,۶۱۹,۰۱۵
۶,۵۶۷,۴۵۵
فرهاد اکسچنج
۱۰,۹۱۵,۷۹۶
۱۰,۴۸۴,۹۷۱
کوینینو
۱۰,۷۵۳,۶۲۷
۱۰,۸۱۳,۶۱۸
توایکس
۱۰,۸۵۹,۸۵۶
۱۰,۷۳۰,۳۱۶
تترلند
۱۰,۷۶۲,۶۱۵
۱۰,۷۶۲,۶۱۵
ارزینجا
۱۰,۸۸۵,۸۰۰
۱۰,۷۰۷,۹۰۰
بیداَرز
۱۰,۷۵۵,۹۵۰
۱۰,۷۵۵,۹۵۰

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال