ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی

مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
1,202,000,001
1,202,000,001
رمزینکس
909,742,050
904,278,960
اوکی اکس
904,325,673
904,325,673
نوبیتکس
906,600,000
904,200,000
اکسیر
897,850,000
897,850,000
رمزارز مارکت
906,600,000
904,200,000
کوین نیک مارکت
910,368,758
901,638,295
فینیکس
903,584,618
903,584,618
بیت ایمن
903,151,812
902,790,623
سلام کریپتو
913,489,472
902,547,675
بیت نوین
915,940,272
889,262,400
مهران بیت
900,605,776
916,899,631
بیت پین
901,831,000
906,319,142
تبدیل
905,197,043
905,197,043
موربیت
910,127,333
901,072,104
بیت ‌میت
900,195,555
909,424,541
ارزیپتو
0
0
پینگی
906,089,245
903,823,801
او ام پی فینکس
905,247,386
905,247,386
بیتستان
914,291,680
894,627,414
رمزکس
900,908,293
886,261,695
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
907,250,428
901,645,597
آبان تتر
1,019,060,012
1,003,818,461
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
28,890
28,890
رمزینکس
30,640
30,593
اوکی اکس
30,534
30,534
نوبیتکس
30,532
30,530
اکسیر
30,525
30,525
رمزارز مارکت
30,530
30,523
کوین نیک مارکت
30,622
30,500
فینیکس
30,660
30,660
بیت ایمن
30,508
30,477
سلام کریپتو
30,799
30,461
بیت نوین
30,800
30,000
مهران بیت
30,400
30,950
بیت پین
30,481
30,617
تبدیل
30,644
30,644
موربیت
30,542
30,463
بیت ‌میت
30,371
30,683
ارزیپتو
0
0
پینگی
30,606
30,447
او ام پی فینکس
30,535
30,535
بیتستان
30,750
30,300
رمزکس
30,566
30,255
اکس کپیتال
30,688
30,621
آریومکس
30,664
30,630
آبان تتر
0
0
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
88,520,000
88,520,000
رمزینکس
60,395,704
60,000,000
اوکی اکس
60,524,641
60,524,641
نوبیتکس
60,017,369
60,011,000
اکسیر
59,600,000
59,600,000
رمزارز مارکت
60,161,330
60,011,000
کوین نیک مارکت
60,324,657
59,692,727
فینیکس
61,701,505
61,701,505
بیت ایمن
60,033,967
59,644,913
سلام کریپتو
60,551,691
59,826,401
بیت نوین
60,735,186
58,966,200
مهران بیت
59,703,168
60,783,324
بیت پین
59,800,228
60,319,964
تبدیل
59,920,009
59,920,009
موربیت
60,325,314
59,736,535
بیت ‌میت
59,704,059
60,316,260
ارزیپتو
0
0
پینگی
60,054,212
59,903,959
او ام پی فینکس
59,967,506
59,967,506
بیتستان
60,801,958
59,138,345
رمزکس
59,742,849
58,771,575
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
60,437,836
59,710,978
آبان تتر
67,843,697
66,828,994
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
4,400
4,400
رمزینکس
2,544
2,540
اوکی اکس
2,541
2,541
نوبیتکس
2,542
2,537
اکسیر
2,550
2,550
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
2,559
2,527
فینیکس
2,534
2,534
بیت ایمن
2,554
2,517
سلام کریپتو
2,562
2,518
بیت نوین
2,568
2,493
مهران بیت
2,529
2,575
بیت پین
2,534
2,554
تبدیل
2,538
2,538
موربیت
2,600
2,507
بیت ‌میت
2,524
2,553
ارزیپتو
0
0
پینگی
2,551
2,529
او ام پی فینکس
2,541
2,541
بیتستان
2,566
2,501
رمزکس
2,590
2,488
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
2,554
2,524
آبان تتر
3,161
3,114
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
21,674
21,674
رمزینکس
12,470
12,359
اوکی اکس
12,269
12,269
نوبیتکس
12,310
12,307
اکسیر
12,095
12,095
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
12,352
12,232
فینیکس
12,890
12,890
بیت ایمن
12,304
12,187
سلام کریپتو
12,390
12,180
بیت نوین
12,428
12,066
مهران بیت
12,215
12,436
بیت پین
12,226
12,439
تبدیل
12,261
12,261
موربیت
12,708
12,109
بیت ‌میت
12,204
12,329
ارزیپتو
0
0
پینگی
12,309
12,235
او ام پی فینکس
12,277
12,277
بیتستان
12,429
12,114
رمزکس
12,524
12,030
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
12,348
12,257
آبان تتر
19,405
19,115
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
1,945
1,945
رمزینکس
2,560
2,541
اوکی اکس
2,575
2,575
نوبیتکس
2,572
2,570
اکسیر
2,590
2,590
رمزارز مارکت
2,571
2,570
کوین نیک مارکت
2,594
2,562
فینیکس
2,610
2,610
بیت ایمن
2,578
2,543
سلام کریپتو
2,587
2,544
بیت نوین
2,600
2,524
مهران بیت
2,555
2,601
بیت پین
0
0
تبدیل
2,522
2,522
موربیت
2,654
2,531
بیت ‌میت
2,552
2,579
ارزیپتو
0
0
پینگی
2,573
2,557
او ام پی فینکس
2,583
2,583
بیتستان
2,598
2,532
رمزکس
2,618
2,515
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
2,594
2,570
آبان تتر
1,575
1,552
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
3,702,222
3,702,222
رمزینکس
2,094,453
2,091,562
اوکی اکس
2,122,513
2,122,513
نوبیتکس
2,107,000
2,096,420
اکسیر
2,147,000
2,147,000
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
2,115,436
2,092,104
فینیکس
2,111,484
2,111,484
بیت ایمن
2,108,407
2,087,428
سلام کریپتو
2,121,159
2,085,167
بیت نوین
2,129,010
2,067,000
مهران بیت
2,088,480
2,126,265
بیت پین
0
0
تبدیل
0
0
موربیت
0
0
بیت ‌میت
2,089,521
2,111,273
ارزیپتو
0
0
پینگی
2,107,592
2,094,193
او ام پی فینکس
2,094,920
2,094,920
بیتستان
2,125,120
2,075,259
رمزکس
2,139,779
2,055,462
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
2,110,804
2,098,151
آبان تتر
2,676,970
2,636,932
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
35,110
35,110
رمزینکس
15,790
15,681
اوکی اکس
15,799
15,799
نوبیتکس
0
0
اکسیر
15,500
15,500
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
15,760
15,590
فینیکس
0
0
بیت ایمن
15,753
15,557
سلام کریپتو
15,819
15,550
بیت نوین
15,870
15,408
مهران بیت
15,589
15,871
بیت پین
15,672
15,706
تبدیل
15,662
15,662
موربیت
0
0
بیت ‌میت
15,599
15,762
ارزیپتو
0
0
پینگی
15,730
15,633
او ام پی فینکس
15,610
15,610
بیتستان
15,862
15,458
رمزکس
15,978
15,348
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
15,781
15,594
آبان تتر
21,795
21,469
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
7,718
7,718
رمزینکس
4,129
4,000
اوکی اکس
3,980
3,980
نوبیتکس
3,994
3,974
اکسیر
3,871
3,871
رمزارز مارکت
3,994
3,974
کوین نیک مارکت
4,009
3,965
فینیکس
3,963
3,963
بیت ایمن
3,995
3,956
سلام کریپتو
4,017
3,949
بیت نوین
4,029
3,912
مهران بیت
3,964
4,036
بیت پین
0
0
تبدیل
0
0
موربیت
0
0
بیت ‌میت
3,961
4,004
ارزیپتو
0
0
پینگی
3,996
3,969
او ام پی فینکس
3,980
3,980
بیتستان
4,026
3,923
رمزکس
4,054
3,894
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
4,002
3,975
آبان تتر
4,580
4,512
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
12,497,625
12,497,625
رمزینکس
10,144,900
9,970,000
اوکی اکس
10,180,099
10,180,099
نوبیتکس
10,030,000
9,981,572
اکسیر
10,145,000
10,145,000
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
10,061,624
9,950,025
فینیکس
0
0
بیت ایمن
10,003,374
9,933,490
سلام کریپتو
10,094,003
9,922,728
بیت نوین
10,122,840
9,828,000
مهران بیت
9,956,000
10,136,125
بیت پین
10,000,000
10,100,000
تبدیل
9,996,066
9,996,066
موربیت
10,062,617
9,916,807
بیت ‌میت
9,949,664
10,054,705
ارزیپتو
0
0
پینگی
10,028,264
9,967,574
او ام پی فینکس
9,967,600
9,967,600
بیتستان
10,112,854
9,875,579
رمزکس
10,204,774
9,802,660
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
10,071,015
9,969,002
آبان تتر
9,915,583
9,767,281
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
10,797,000
10,797,000
رمزینکس
5,906,060
5,800,000
اوکی اکس
5,895,528
5,895,528
نوبیتکس
5,857,430
5,826,998
اکسیر
6,030,000
6,030,000
رمزارز مارکت
0
0
کوین نیک مارکت
5,872,793
5,813,430
فینیکس
6,090,000
6,090,000
بیت ایمن
5,859,412
5,789,449
سلام کریپتو
5,897,932
5,797,855
بیت نوین
5,914,260
5,742,000
مهران بیت
5,812,480
5,917,640
بیت پین
0
0
تبدیل
0
0
موربیت
0
0
بیت ‌میت
5,815,816
5,877,262
ارزیپتو
0
0
پینگی
0
0
او ام پی فینکس
5,828,720
5,828,720
بیتستان
5,905,857
5,767,290
رمزکس
5,955,252
5,720,589
اکس کپیتال
0
0
آریومکس
5,880,183
5,815,443
آبان تتر
7,509,731
7,397,412

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال