مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی
در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت خرید و فروش را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی تلقی شود.
مقایسه صرافی های ایرانی
صرافی قیمت خرید بیت کوین قیمت فروش بیت کوین آخرین بروزرسانی
۱,۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۱,۵۴۵,۳۷۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۲۰۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۲,۹۹۹,۸۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۱۹۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱,۱۹۱,۶۴۶,۶۵۷ تومان
۱,۱۹۱,۶۴۶,۶۵۷ تومان
چند لحظه پیش
۱,۲۰۴,۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۱,۹۷۳,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید اتریوم قیمت فروش اتریوم آخرین بروزرسانی
۸۳,۳۲۴,۱۲۲ تومان
۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۷۲۹,۸۸۰ تومان
چند لحظه پیش
۸۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۸۲,۷۰۱,۰۰۰ تومان
۸۳,۲۳۲,۷۱۳ تومان
چند لحظه پیش
۸۲,۹۵۷,۰۵۳ تومان
۸۲,۹۵۷,۰۵۳ تومان
چند لحظه پیش
۸۲,۵۲۹,۶۹۰ تومان
۸۳,۲۲۴,۷۶۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید ریپل قیمت فروش ریپل آخرین بروزرسانی
۲۶,۸۵۵ تومان
۲۶,۸۵۵ تومان
چند لحظه پیش
۲۶,۶۲۸ تومان
۲۶,۶۹۶ تومان
چند لحظه پیش
۲۶,۶۳۰ تومان
۲۶,۶۳۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۶,۶۶۵ تومان
۲۶,۸۶۳ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید لایت کوین قیمت فروش لایت کوین آخرین بروزرسانی
۴,۳۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۷۰,۰۶۴ تومان
چند لحظه پیش
۴,۳۱۶,۱۹۰ تومان
۴,۳۴۲,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۴,۳۴۱,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۳,۰۲۲ تومان
چند لحظه پیش
۴,۲۶۸,۳۲۸ تومان
۴,۲۶۸,۳۲۸ تومان
چند لحظه پیش
۴,۳۴۲,۴۴۰ تومان
۴,۳۷۵,۱۶۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید تتر قیمت فروش تتر آخرین بروزرسانی
۲۸,۰۶۵ تومان
۲۸,۱۵۶ تومان
چند لحظه پیش
۲۸,۰۹۷ تومان
۲۸,۱۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۸,۲۵۰ تومان
۲۸,۴۶۰ تومان
چند لحظه پیش
۲۸,۲۰۰ تومان
۲۸,۲۳۳ تومان
چند لحظه پیش
۲۸,۱۳۴ تومان
۲۸,۱۳۴ تومان
چند لحظه پیش
۲۸,۱۷۵ تومان
۲۸,۳۴۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید بایننس کوین قیمت فروش بایننس کوین آخرین بروزرسانی
۱۰,۰۹۴,۲۱۱ تومان
۱۰,۱۹۰,۶۴۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۰,۰۵۰,۱۰۰ تومان
۱۰,۰۹۰,۲۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۰,۰۸۵,۵۰۰ تومان
۱۰,۱۷۷,۳۰۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید بیت کوین کش قیمت فروش بیت کوین کش آخرین بروزرسانی
۱۴,۵۰۰,۹۸۵ تومان
۱۴,۶۲۶,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۵۳۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۸۹,۷۹۷ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان
۱۴,۷۱۳,۰۴۷ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۶۸۸,۴۶۸ تومان
۱۴,۶۸۸,۴۶۸ تومان
چند لحظه پیش
۱۴,۵۹۶,۶۹۰ تومان
۱۴,۷۰۳,۸۴۰ تومان
چند لحظه پیش
صرافی قیمت خرید ترون قیمت فروش ترون آخرین بروزرسانی
۲,۶۲۸ تومان
۲,۶۲۸ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۱۶ تومان
۲,۶۱۹ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۰۵ تومان
۲,۶۶۰ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۱۵ تومان
۲,۶۱۵ تومان
چند لحظه پیش
۲,۶۱۵ تومان
۲,۶۳۶ تومان
چند لحظه پیش