ETC

تحلیل اتریوم کلاسیک 2 اسفند 98

تحلیل اتریوم کلاسیک ۲ اسفند ۹۸

اتریوم کلاسیک ETC  به سطح صعود یا نزول رسیده است؟ قیمت اتریوم کلاسیک ETC از زمان رسیدن به بالای ۱۳.۱۹ دلار در تاریخ ۶ فوریه در حال کاهش است. تقریباً…

تحلیل چهار آلتکوین

چهار  آلتکوین که وارد چرخه صعودی بعدی می شوند اکثر آلتکوین ها با توجه به جفت BTC  خود روند نزولی داشته اند. حرکت صعودی اخیر برخی ارزهای دیجیتال اصلی باعث…