آموزش اندیکاتور های روندی

در این دسته بندی به آموزش اندیکاتور های روندی میپردازیم.

یافتن روند قیمت با نگاه کردن به قیمت در زمان های مختلف امکان پذیر است اما اندیکاتورهای مختلفی برای نشان دادن روند فعلی قیمت وجود دارند. میانگین متحرک ساده ، مکدی و ایچیموکو موارد پرکاربردتری هستند که اغلب معامله گران از آن استفاده می کنند. اندیکاتورهای دیگری از جمله Supertrend، cciو Parabolic SAR هم در این گروه جای دارند.

معرفی اندیکاتور ها و انواع دسته بندی اندیکاتورها

Error loading HTML Error loading HTML